Nyhetsarkiv

Är årets ämne för abstrakt eller har du nytta av diskussionen?

Ulf-Tornqvist,-avtalscontro

Ulf Törnqvist, avtalscontroller på Stockholms läns landsting
–  Man kan tycka att det är ett abstrakt ämne men det är det här vi jobbar med, vi förvaltar läkemedelsavtal och det finns mycket osäkerheter kring själva affären. Vi fokuserar i huvudsak på användningen av läkemedel inom slutenvården där vi ju kommer in väldigt sent, efter godkännanden och påbörjad klinisk användning. Då kan läkemedel prioriteras ned trots dokumenterad nytta därför att det till exempel saknas pengar i klinikbudgetarna.

Emma-Bostrom-liten

Emma Boström, apotekare på APL som tillverkar läkemedel
– Ett visst mått av osäkerhet är något man måste hantera och det är viktigt för mig att få se hur olika myndigheter arbetar med de frågorna. Vi tillverkar extemporeläkemedel [individanpassade läkemedel, tillverkade för specifik patient eller patientgrupp] som fyller gapet mellan registrerade läkemedel och vårdens behov.

Fredrik-Bostrom,-apotekare

Fredrik Boström, apotekare på Apoteket AB
– Jag jobbar med sortimentsfrågor och ur professionens synvinkel är det här ett klockrent ämne. I mötet med kunden finns det ett stort behov av att förmedla kunskap och det är där osäkerheten kommer in. Det finns mycket att hämta i den här diskussionen.

Karin Båtelson, klinisk neurofysiolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset, ordförande i Sjukhusläkarna
– Jag gillar samarbetet mellan olika myndigheter och politikerna, att de diskuterar ihop. Ämnet har ju direkt bäring vid varje patientmöte, osäkerhet är vad vi har. Ska just denna patient få det här läkemedlet, överväger nyttan risken, ska patienten fortsätta med läkemedlet eller ska det sättas ut? Så läkarperspektivet kunde belysts tydligare framför allt ihop med patientföreträdare Inger Burman.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera