Nyhetsarkiv

Appar öppnar för en ny era för sjukvården

Han tror inte att framtidens sjukvård kommer att ske på sjukhus.

– Utvecklingen går mot ökad självbetjäning där sjukvård är en tjänst som levereras till kunden säger han.

I Bo Dahlboms vision av det framtida IT-samhället är patienten en konsument som själv tar ansvar för sin vård, ger sig själv injektioner, tar prover, reglerar mediciner och inte minst, delar sina erfarenheter med andra på nätet.

– Du kan redan nu omvandla din iphone till ett intelligent stetoskop genom att köpa en app för 7 kronor. Då får du upp ditt EKG på skärmen och dina värden lagras och kan analyseras, berättar Bo Dahlbom.

Viktigt hjälpmedel för kroniskt sjuka

Han pekar på att appar kanske främst kan bli ett viktigt hjälpmedel för de stora grupperna av kroniskt sjuka.

– Individen vill själv ha kontroll på sin hälsa och där kan en app, en paketerad tjänst, hjälpa exempelvis diabetiker att mata in sina värden och få information som sedan sparas och också kan skickas direkt till specialistläkaren och sjukvården. Det blir ett enkelt sätt att hålla kontakt med sjukvården.

”Appen blir även ett hälosverktyg”

Sensorer som kopplas till mobiltelefonen kan ta blodprov, urinprov eller blodtryck, EKG och EEG. Mobilen blir ett viktigt redskap inte bara för sjuka utan också för friska som vill hålla koll på sin hälsa.

Den stora frågan för framtiden, menar Bo Dahlbom är, kvalitetskontrollen av appar, idag görs den inte av någon.

Framtidsscenariot

Han menar att utvecklingen kan delas in i tre grupper:

– E-hälsotjänster för individer där olika diagnostjänster kan komma att spela stor roll i rutinsjukvården.

– Paketeringen av information. Det gör att Appen i kombination med iPaden är ett enkelt verktyg och stöd för läkaren. Appen har på kort tid revolutionerat användandet av e-hälsotjänster och gör det enkelt att nå information direkt på telefonen utan att behöva googla och logga in.

– Globaliseringen gör att medicinsk informationen inte har någon nationell begränsning. Google sköter snart all översättning och som konsument kan du nå medicinsk fakta från hela världen. De innebär också att den som skapar en bra app har en internationell marknad att sälja den på.

Men hittills har sjukvården varit ståndaktig och har kvar sina gamla strukturer och rutiner med besökstider, kölappar, väntrum och läkarbesök.

Bo Dahlbom är inte förvånad över att sjukvården har stått emot en modernisering så länge.

”Läkaren vill inte ersättas av en nättjänst”
– Läkaren med sin höga utbildning vill inte bli ersatt av en tjänst på nätet som patienten själv kan ta del av och fatta beslut om. Andra yrkesgrupper som fått sitt arbete omvandlat av IT har reagerat på samma sätt, konstaterar han.

Sjukvården kan inte stå emot utvecklingen
Men inte heller sjukvården kommer att kunna stå emot den tekniska utvecklingen som möjliggör ökad självbetjäning, hävdar Bo Dahlbom.
– Stamcellsteknik och genteknik ger allt fler kostsamma, individuellt anpassade diagnosmetoder och behandlingsformer som tvingar oss att effektivisera vården av enkla rutinåkommor.
Han ser automatiserad behandling som ett alternativ i framtiden.
– De flesta diagnoser är enkla och behandlingen är rutin. Priset för en automatiserad behandling kommer att ligga bra mycket lägre än den där du tvingas vänta i veckor på att få träffa doktorn i fem minuter. Det blir helt avgörande, säger Bo Dahlbom.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera