Nyhetsarkiv

”Använd Norges oljepengar till skandinavisk framtidsteknologi”

Nya små bolag som bygger på svenska upptäcker och uppfinningar inom nanoteknologi köps ofta upp av utländska investerare när de börjar bli framgångsrika.

Men nanoteknologiprofessorn Maria Strømme med rötter i Norge har en idé. Sverige och Norge skulle kunna samarbeta så att företagen stannar i Skandinavien.

Norge har den så kallade oljefonden, som är världens största statsfond, med en mycket långsiktig investeringsprofil.

Problemet för Norge är att oljeindustrin betalat de bästa civilingenjörerna så höga löner att övriga hightechområden haft svårt att bli konkurrenskraftiga.

Sverige å andra sidan har sämre med kapital, men har fler små innovativa bolag än Norge.

Maria Strømme säger att svenska forskare är bra på att patentskydda sina upptäckter och uppfinningar och på att starta företag. De allra bästa idéerna klarar också att hitta initial finansiering. Men när företagen blir framgångsrika säljs de enligt henne i princip alltid till ickeskandinaviska köpare, i många fall läggs hela verksamheten ner i Sverige.

Hon mejlar en lista på drygt 20 svenska företag »som på något sätt använder nanoteknik« och som de senaste åren sålts till utländska företag, faktaruta.

– Det här är inte bra för skapandet av framtida svensk storindustri och arbetsplatser för människor som ska kunna försörja en växande och åldrande befolkning. De skattemedel som satsades här kommer inte Sverige till godo, säger Maria Strømme

Att inte svenska företag är lika intresserade av de nya bolagen tror hon till stor del beror på bristande dialog och för få kontaktytor.

– Många stora svenska bolag missar möjligheter att se vad som skulle kunna vara intressant för dem. Möjligheter som man skulle kunna ha sett om man hade bjudit in de små företagen att till exempel låna testutrustning för att skala upp lite.

Hon menar att det handlar om att skapa kluster eller symbioser mellan mindre och större företag i Sverige, så att de hittar varandra.

Just nu har Maria Strømme nästan dagligen möten inbokade för att diskutera hur man ska kunna underlätta för de små bolagen att stanna kvar i Sverige. Hon har satt ihop en grupp med »högt uppsatta industripersoner i Sverige« (mer vill hon inte avslöja om gruppens medlemmar just nu) som ska ta fram en handlingsplan både i frågan om relationerna mellan de små och stora bolagen och om möjligheten att skapa en »nano-fond«.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera