Nyhetsarkiv

”Använd möjligheten till undantag från signeringstvånget”

För ett år sedan presenterade han en rapport med förslag på att minska administrationen för läkare. I Västerbotten arbetar verksamhetschefer nu med att implementera förslagen.

I februari förra året lämnades rapporten ”Vårdadministrativa resurser” över till landstingsledningen i Västerbotten.

Bakgrunden var en diskussion om kompetensutnyttjande inom landstinget.

– Nu har landstingsledningen tagit upp rapporten i styrdirektiven till verksamhetscheferna för att klinikerna ska se över sina rutiner i 2013 års verksamhetsplaner. Det är därför lite för tidigt att i nuläget utvärdera vad man har gjort, säger Erik Bergström, som tidigare har arbetat som verksamhetschef vid Barn- och Ungdomscentrum i Västerbotten.

Svårhanterad läkemedelsmodul

I rapporten sticker journalsystemet SYStem Cross ut som tidskrävande och svårt att hantera. Det beskrivs som användarovänligt, bland annat beskrivs läkemedelsmodulen som svårhanterad och upplevs som en säkerhetsrisk. Journalerna i Umeå/Lycksele respektive Skellefteå ligger fortfarande i olika databaser. Integreringen mellan journalsystemen och labsystemen är outvecklad, vilket medför många inloggningar
och att man tvingas hoppa mellan olika system, vilket i sin tur medför flera signeringsköer att bevaka.

– Det förs ju fram att signeringskravet skulle vara en patientsäkerhetsfråga. Men i verkligheten så görs nog många signeringar rutinmässigt och inte särskilt noggrant, och då missar man själva poängen. Jag tror inte att själva signeringsmomentet är det avgörande för patientsäkerheten. Det ligger i själva journalskrivandet och i samspelet mellan läkarna och kompetenta sekreterare som kan uppmärksamma
tveksamheter och avvikelser.

Upp till varje klinik

Vissa journalanteckningar tycker han att man kan undanta från signeringar. Det är dock upp till varje klinik att gå igenom vad som behöver och inte behöver signeras, menar Erik Bergström.

– Hittills har man inte riktigt tagit tag i frågan. Jag tycker att man från ledningens sida ska arbeta mycket hårdare med att försöka minska administrationen och signeringarna.

Det krävs dock ett systematiskt arbetssätt och att man bildar lokala arbetsgrupper eftersom alla kliniker och verksamheter är olika till sin art.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera