Nyhetsarkiv

Ännu ingen lösning på datahaveri i Uppsala

Datahaveriet i Landstinget i Uppsala län fortsätter på sin tredje dag. På Akademiska sjukhuset har man kunnat genomför både planerad och akut vård, men att journalsystemet Cosmic inte fungerar skapar väldigt mycket merarbete för personalen.

– Det här är besvärligt för personalen, allt tar längre tid. Det är en påfrestning, säger chefsläkaren Bengt Sandén på Akademiska sjukhuset.

Landstinget har gått in i förstärkningsläge och patienter som inte har ett akut behov att söka vård på vårdcentralerna i länet uppmanas vänta till nästa vecka. På Akademiska sjukhuset har man enligt Bengt Sandén ännu klarat att genomföra både planerad och akut vård.

– Vi klarar situationen någorlunda acceptabelt eftersom vi har läskopior, sedan har vi ett reservsystem med pappershantering på allt från remisser till svar från röntgen och annat säger han.

Det är alltså journalsystemet Cosmic som, med undantag av korta avbrott, legat nere sedan i onsdags. Landstingets egen IT-personal och flera olika IT-leverantörer har sedan dess jobbat febrilt med att hitta och åtgärda problemet, men har ännu inte lyckats. Hur länge det kommer ta innan problemet är löst går ännu inte att säga.

– De kommer ju närmare och närmare en lösning, men vi förbereder oss på att fortsätta använda reservrutinerna.

När journalsystemet fungerar igen kommer det dessutom innebära en hel del extraarbete att mata in den information som endast skrivits ner på papper under avbrottet.

– Det kommer bli en hel del jobb, och vi måste skapa kapacitet för det, säger Bengt Sandén.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera