Nyhetsarkiv

Anna Sjöström: Det måste finnas tid till utbildning och forskning

Under 2010 har hon och övriga delar av styrelsen i Sjukhusläkarföreningen i Umeå inlett en dialog med landstingsledningen om sjukhusläkarnas frågor.

Som nylegitimerad läkare jobbade Anna Sjöström på flera enheter, medicin, infektion och neurologi, innan hon gifte sig och fick barn. Efter föräldraledigheten valde hon neurologi, delvis med tanken om att det inte var en jourtung specialitet.

– Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt. Jag fick vara med om utvecklingen av ”den nya neurologin” med fokus på uppbyggnad av den akuta verksamheten, det blev mycket jourer och mycket kliniskt arbete. Det var inte en så teoretisk disciplin som jag hade tänkt, och det passade mig mycket bra för den akuta delen har jag hela mitt yrkesliv haft stort intresse av.

Arbetar med ”Rädda hjärnan”

I dag arbetar Anna Sjöström på Strokecenter Umeå och under det senaste året har hon arbetat med Rädda hjärnan-konceptet, med målet att korta vårdkedjan för strokedrabbade. Till hösten inleds en kampanj i landstinget som vänder sig till alla i vårdkedjan, från sjukvårdsupplysning och ambulans till sjukhusets jourläkare. Information kommer även att riktas till allmänheten för att fler ska kunna känna igen symtomen på stroke.

Anna Sjöström är facklig representant på Neurocentrum och ordförande i Sjukhusläkarföreningen i Umeå, där hon får god användning för sitt intresse för sjukvårdsorganisation.

–De läkare jag möter på sjukhuset är oftast fulla av entusiasm och energi för sitt arbete och har många gånger goda förslag på hur den specialiserade sjukhusvården vid Norrlands Universitets sjukhus skulle kunna förbättras. Under 2010 har Sjukhusläkarföreningen i Umeå fört en dialog med landstingsledning och tjänstemän om hur läkarna vid universitetssjukhuset ska få tid för hela sitt uppdrag – sjukvård, undervisning, forskning och utvecklingsarbete.

– Det finns mycket kompetens och kreativitet i läkarkåren som kan tas tillvara på ett mer effektivt sätt. Min erfarenhet är att vi får gehör om vi presenterar väl genomarbetade underlag till beslutsfattarna om vad den medicinska professionen arbetar med och vad vi tycker är viktigt. Bra förberedelser är essentiellt – vi måste känna till organisationen och kunna de förordningar som rör verksamheten.

IT-system och läkarrock

Lokalavdelningen har bland annat även diskuterat vårdens IT-system, kvalitetsregister och läkarrockens framtid. Sjukhusläkarna vid Norrlands universitetssjukhus vill ha kvar läkarrocken, i modifierad form för att tillgodose hygienkraven. Man planerar även möten med Umeå universitet och landstingets FoU-enhet för att diskutera förutsättningarna för den kliniska forskningen och de nya ALF-medlen.

Anna Sjöström ser fram emot att få arbeta i Sjukhusläkarnas nya styrelse.

– Det ska bli jätteroligt. Jag hoppas få fortsätta arbeta med frågor som rör sjukvårdsorganisation och hur vi sjukhusläkare ska kunna arbeta med vårt uppdrag på ett strukturerat sätt och med en god arbetsmiljö. Västerbottens läns landsting har mycket höga ambitioner för universitetssjukhuset och vi sjukhusläkare vill tillsammans med befolkningen fortsätta att vara stolta över den vård som bedrivs i Umeå.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera