Nyhetsarkiv

”Anmärkningsvärt hur lite koll politikerna har”

”Många fina ord, men få svar”

Wilhelm Wallquist, specialistläkare i anestesi och intensivvård:

– Det var många fina ord, men generellt tycker jag att debatten var otydlig och så många svar fick vi inte.

– Det som är anmärk­ningsvärt är hur lite koll politikerna har på verksamheterna. Man vill nu införa Cosmic i hela landstinget för att vi ska få ett och samma journalsystem, men samtidigt kommer man att starkt begränsa möjligheten att plocka upp journaler från primärvården. Det är helt vansinnigt att man nu inte försöker ser till att informationen är tillgänglig på alla vårdnivåer i landstinget.

”Inga nyheter, men sakligt och bra”

Mats Stenberg, överläkare vid Kvinnokliniken samt andre vice ordförande i läkarföreningen i Västmanland:

– Debatten var saklig, men som förväntat släpptes inga större nyheter. Det var ändå bra att sätta fokus på de frågor som borde vara några av de viktigaste vårdfrågorna inför valet.

Vikten av god arbetsmiljö berördes, i vården är det en enormt viktig fråga där vård­personalen inte ständigt ska behöva höra hur dålig man är på att hålla budget och att inte hela tiden matas med krisrapporter om läget i vården med överbeläggningar och dålig arbetsmiljö.

”Saknade visioner hur man ska lösa bemanningen”

Ida Jyrell, ST-läkare BUP:

– Det var viktigt och intressant att få alla politikerna samlade. Men de gav få tydliga besked. Om vi tar exempelvis den stora kostnaden för hyrläkare i Västmanland, som ju är ett jätteproblem, så gavs inga visioner för hur man ska lösa situationen med bemanningen.

– När det gäller den tunga administrativa bördan så har jag en erfarenhet från USA och en vistelse hos en allmänläkare. Han träffade cirka 40 patienter dagligen, men administrationen bestod i fyra raders dokumentation. Jag tror inte att det är helt bra, det mest optimala är kanske någonstans mittemellan.

– Jag är också övertygad om att det är bättre att olika yrkesgrupper får göra det som de är utbildade för att göra. Ska läkare kunna ägna sig i huvudsak åt läkararbete behövs definitivt fler sekreterare.

”Liten medvetenhet om fortbildningens betydelse”

Åke Tenertz, verksamhetschef för medicinkliniken:

– Det var ett väl genomfört möte med god och bred uppslutning från läkarkåren. Men förutom när det gäller synen på privat vård, så var det få skillnader mellan partiernas svar.

– Några konkreta lösningar vad gäller läkarbristen inom primärvård och psykiatri presenterades inte. Och när det gäller frågan om läkares fortbildning säger sig politikerna vara positiva, men de tycks inte fullt ut se kopplingen mellan läkares fortbildning och vårdens medicinska utveckling.

– Det fanns heller ingen större medvetenhet om vilka kostnaderna blir när det nya avtalet med industrin blir verklighet.

”Inte en ny tanke och inga utfästelser”

Rune Kaalhus, ordförande för Distriktsläkarföreningen
i Västmanland:

– Det är positivt att debatten blev av och att partierna skickade sina förstanamn i så stor omfatt­ning. Men replik­växlingarna var få och det var utomordentligt vaga svar från alla. Jag kan inte minnas ett enda nytt förslag, ny insikt eller ny tanke. Inga utfästelser varje sig från majoriteten eller oppositionen.

”Bra debatt som visade att politikerna är lyhörda”

Inge Eriksson, överläkare infektionskliniken:

– Politikerna visade en hyfsad enighet över blockgränserna. Jag tyckte också att de visade en lyhördhet för läkarkåren då de tycks ha tagit till sig av läkarföreningens kritik när det gäller frågan om att införa DRG-styrning i landstinget. Under kvällen sa samtliga politiker att de inte var beredda att gå in i ett system med så stora nackdelar. Jag tycker överlag att det blev en bra debatt.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera