Nyhetsarkiv

Ängelholm: Här är läkarna mer än nöjda

Personligt inredda expeditioner och närvarande chefer som lyssnar in professionen och handlar därefter. Per Hammarlund är något så ovanligt som ett skydds­ombud utan arbets­miljöproblem.

Per Hammarlund

På reuma-neuro-gastro-mottagningen på Ängelholms sjukhus – ett sjukhus utan brist på vare sig specialister eller sjuksköterskor –  är läkarna mer än nöjda med sin arbetsmiljö.

Överläkaren Per Hammarlund startar den väl tilltagna plattv-skärmen han har kopplat till datorn och tar fram en röntgenbild av en buk. Här – inne på sin alldeles egen expedition, med litteraturen lättillgänglig i hyllan och alla PM och remisser på en armslängds avstånd, kan han ta emot sina patienter och visa dem både läkemedelsslistor och provsvar på ett pedagogiskt och enkelt sätt.

– Försöket med platt-tv:n var min egen idé. Många av mina patienter är unga personer med Crohns sjukdom eller ulcerös kolit som kommer hit till mottagningen med sina föräldrar. Genom att visa upp journalen på en storbilds-tv kan vi tillsammans gå igenom det som är viktigt eller titta närmare på labprover och röntgenbilder, säger Per Hammarlund som även är skyddsombud på kliniken.

Och vikten av en alldeles egen expedition som är anpassad efter den specifike läkarens och patienternas behov kan inte nog betonas, menar Per Hammarlund.

–  Det pratas mycket just nu om nya trender med generella och flexibla lokaler som utgår från något slags IKEA-modulkoncept där man tar en nummerlapp och får tilldelat en ledig skrivbordsplats, säger Peter Hammarlund.

– Men vi har många äldre kollegor som vi har kunnat locka hit upp till Ängelholm just för att de vill ha en personlig arbetsmiljö som fungerar. Där skrivbordsstolen är ens egen och inställd som man vill ha den och där man inte behöver jaga runt efter en poolprinter för att kunna skriva ut en läkemedelslista till sin patient.

En av dessa äldre läkare som har sökt sig till Ängelholm är 70-årige neurologen Gert Malmqvist lite längre bort i inflammationsmottagningens vitmålade korridor.

– Att ha en egen expedition betyder allt, säger han med eftertryck. Jag har jobbat i små skrubbar tidigare där vi varken har sett sol eller måne och där britsen har stått inkilad mot väggen så det har varit svårt att undersöka patientens båda sidor. Här är det en antidepressiv miljö och även väldigt trevlig stämning bland personalen i övrigt.

Platt-tv:n på väggen för att visa journaler var Per Hammalunds egen idé – något som inte varit möjligt utan en egen läkarexpedition. Foto:André de Loisted

Men för ett och ett halvt år sedan var situationen en annan – då befann sig mottagningen i en intilliggande byggnad formad som en fyrkant, där flera rum saknade fönster, berättar Per Hammarlund.

– Nu ska det byggas om där och vi blev evakuerade hit. När vi flyttade insåg jag vilken enorm betydelse ett fönster har. Man blir piggare och gladare. Nu när vi står inför många stora byggprojekt i regionen och då hoppas man att de som fattar besluten tar tillvara den här kunskapen och lyssnar in personalens behov i det här avseendet.

Själv har Per Hammarlund chefer som gör just detta, berättar han och syftar bland annat på verksamhetschefen Carl-Johan Robertz.

– En bra personalchef lyssnar på det professionen har att säga och förstår behoven. Hela Ängelholms sjukhus har en bra arbetsmiljö upplever jag och det gäller alla personalkategorier.

Och en rundvandring genom mottagningskorridoren och ut förbi akutmottagningen bekräftar hans påstående. Carmen Meyer, överläkare och specialist i invärtesmedicin tittar ut från sin expedition och gör tummen upp för möjligheten att ha en egen ultraljudsutrustning ständigt redo inne på det egna rummet.

Patienterna som sitter i dagvårdsrummet och får sina dropp tycker att mottagningen har blivit betydligt trevligare att gå till efter flytten från byggnaden bredvid.

– Det kan ju bli ganska många timmar man sitter här. Nu är det ljust och fint och inte så instängt, säger Lars Johansson som är patient.

Sjuksköterskorna i akutmottagningens öppna kontorslandskap har jobbat där länge och trivs bra, berättar de. Cheferna nära på hyllas – de är närvarande och synliga här på Ängelholms sjukhus.

Även AT-läkarna har en arbetsmiljö som sticker ut som lite extra genomtänkt. De har fått helt egna lokaler med lunchmatsal och möjlighet till utbyte av erfarenheter i ostörd miljö, berättar Per Hammarlund och öppnar en dörr som leder in till en egen liten lägenhet med både kök och piano – centralt belägen i sjukhusbyggnaden.

– Det avspeglar sig i vår AT-ranking och tryggar återväxten för ett litet sjukhus som Ängelholms sjukhus. Ofta får AT-läkarna bara ett klädskåp men här har Carl Vigre som är enhetschef för utbildningsläkarna arbetat aktivt med arbetsmiljöfrågorna.

Men vad är då hemligheten bakom all denna nöjda personal? Sjukhusläkaren får tag i verksamhetschefen för medicinkliniken, Carl-Johan Robertz, som är på novemberlov med barnen.

– Det handlar om en kultur som har spridit sig här över tiden. Min inställning är att de som gör jobbet är de som vet bäst hur jobbet ska lösas. Det är ett privilegium att få vara chef över så många smarta och duktiga människor och om de har idéer och tankar så vill man ju lyssna in dem och se vad man kan göra. Sedan kanske de ekonomiska förutsättningarna inte gör att man kan genomföra precis allt.

Arbetsmiljö består av olika delar, menar Carl-Johan Robertz. Dels är det den rent fysiska arbetsmiljön, som man kanske inte alltid kan påverka så mycket som man hade önskat. Men mycket handlar om den psykiska arbetsmiljön och där har man jobbat mycket för att få till ett prestigelöst arbetsklimat med en tillåtande kultur, berättar han.

– Vi är noga med att stämma av de små förändringarna som görs hela tiden med personalen. En viktig del är att alla ska känna att det faktiskt händer någonting. Ibland går det lite för långsamt inom sjukvården från idé till handling. Vi försöker omsätta bra idéer fort.

Som exempel nämner han de mobila team med läkare och sjuksköterskor från sjukhuset som åker ut till patienterna och löser problem som uppstår innan patienten blir så sjuk att inläggning på sjukhus blir nödvändig.

– Det var en idé som kom från läkarna själva. Vi försöker vara väldigt lyhörda inför vad professionen har att säga och se till att få in deras idéer. Jag är själv läkare och jag vet att ibland saknar man helhetsperspektivet när man jobbar på i vardagen. Det har vi jobbat mycket med och förklarat för personalen hur det hänger ihop för då kan de här smarta människorna hjälpa till att lösa problemen. Det har skapat en stolthet och en positiv spiral. Just nu har jag inga rekryteringsbehov alls på läkarsidan och vi är ett av få ställen där man fortfarande får spontanansökningar även på sjuksköterskesidan.

70-årige Gert Malmkvist är en av flera äldre specialister som har sökt sig till Ängelholm just på grund av den goda arbetsmiljön som han beskriver som antidepressiv. ”Förr såg jag varken sol eller måne och blev expert på vänstersidig neurologi för då stod britsen inklämd vid väggen”, säger han. Intill Gert syns en av den kommande generationens doktorer – William Inad som praoar på mottagningen. Foto: André de Loisted

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera