INTERNATIONELLT

”Andra dödliga sjukdomar får inte hamna i skymundan”

Peter Moberger, ny ordförande för Läkare utan gränser i Sverige, säger att organisationen kommer att ha en viktig roll framöver att belysa de undanträngningseffekter medarbetarna ser i fält i spåren av coronakrisen. Det är helt avgörande att andra dödliga sjukdomar inte hamnar i skymundan, betonar han.

Den 1 augusti tillträdde Peter Moberger som ny ordförande för Läkare utan gränser i Sverige, en organisation som han har jobbat för sedan 2004. Mer specifikt har han arbetat som kirurg och allmänläkare i Centralafrikanska republiken, Kongo-Kinshasa, Somalia, Sudan, Sydsudan och Irak. Han deltog även i Läkare utan gränsers insats i Liberia under det stora ebolautbrottet 2014–2016.

– Skillnaderna mellan ebolautbrottet i Liberia och nuvarande situation med covid-19 är ju påtagliga, och man ska vara försiktig med att göra jämförelser. Samtidigt kan man alltid lära av sina erfarenheter. För egen del tar jag inte minst med mig hur viktigt det är att man strikt följer de rutiner och restriktioner som finns, säger han.

– Som läkare är det också viktigt att man känner ett förtroende för den sjukvårds- och skyddsutrustning som man använder. Om man inte litar på den utrustning och de rutiner som man arbetar med är det svårt att göra ett bra jobb. Det är en viktig lärdom som jag har tagit med mig.

Läkare utan gränser i Sverige har flera erfarna medarbetare som har tagit på sig viktiga roller i arbetet mot covid-19. Vid sidan av dessa insatser bidrar organisationen även till att motverka att andra dödliga sjukdomar inte prioriteras.

– Vi måste fortsätta att beskriva hur coronapandemins undanträngningseffekter tar sig uttryck ute i fält, bland annat på platser som medierna inte rapporterar om. Andra dödliga sjukdomar får inte hamna i skymundan.

Han pekar på statistik från ebolautbrottet i Västafrika som visar att epidemin ledde till fler dödsfall på grund av att sjukvården tvingades stänga ner, till exempel genom att operationer sköts upp.

Det är ju mycket vård som inte ges just nu, och vårdskulden blir bara större och större. Peter Moberger, ordförande för Läkare utan gränser

– Rent konkret kan vi i Läkare utan gränser i vissa enskilda fall gå in och stötta med resurser. I andra fall handlar det om att väcka opinion om dessa frågor. Det är ju mycket vård som inte ges just nu, och vårdskulden blir bara större och större.

Peter Moberger. Foto: Press

Peter Moberger har de senaste sju åren arbetat som kirurg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, men han kommer ursprungligen från Söderhamn. Redan under läkarutbildningen på Karolinska institutet i Stockholm väcktes tankarna på att resa till andra länder och arbeta ute i fält. Hans första internationella uppdrag, i Darfur i Sudan år 2004, gjorde ett stort intryck på honom. Det kom att förändra hans sätt att se världen.

– Dels innebar uppdraget att jag för första gången i mitt liv jobbade i en konfliktzon, dels medförde det att jag fick se djup fattigdom på nära håll för första gången. När man ser ett barn svälta får man en annan förståelse för hur olika människors förutsättningar ser ut, hur orättvis världen är, säger han.

Ett annat uppdrag som gjorde ett särskilt intryck på Peter Moberger var insatserna i Irak. Han jobbade i Mosul i landets norra delar år 2017 i samband med att de blodiga slutstriderna om staden rasade. Även om skador kopplade till våldsyttringar inte direkt var något nytt för honom – exempelvis hade uppdraget i Kongo-Kinshasa gett honom viktiga erfarenheter inom området – var våldet i Mosul dock på en annan nivå. Patienter med hela kroppsdelar bortsprängda, barn med svåra skador på ben och fötter, familjer som attackerades nattetid utan någon som helst möjlighet att söka skydd…

Samarbetet med de lokala kollegorna bidrar till att göra arbetet stimulerande. Peter Moberger, ordförande för Läkare utan gränser

– Det är när man ser att ens insatser får tydliga positiva resultat som man verkligen får lön för sitt arbete. Samarbetet med de lokala kollegorna och variationen i arbetsuppgifterna bidrar också till att göra arbetet stimulerande. Men visst kan arbetet vara ordentligt påfrestande ibland, säger Peter Moberger.

Han beskriver Läkare utan gränser som en snabb, flexibel och nytänkande organisation som drivs av en utpräglad aktivistanda. En av hans målsättningar som nybliven ordförande är att stärka den andan ytterligare.

– Läkare utan gränser är ju inte en politisk organisation. Tvärtom. Vår målsättning är att rädda liv och lindra nöd. Men i en tid när det politiska landskapet har blivit allt mer polariserat är det ännu viktigare att vi står upp för våra värderingar och fortsätter att markera om något är fel, säger Peter Moberger.

Kan du ge något konkret exempel?

– Ta situationen på Medelhavet. Våra ansträngningar att rädda människor i sjönöd, flyktingar i kris, har på senare tid ifrågasatts på ett sätt som vi inte är vana vid. Attityderna mot människor på flykt har på många håll blivit mindre toleranta. Här måste vi stå upp för mänskliga rättigheter, för asylrätten, även när det blåser.

Peter Moberger säger att Läkare utan gränser, sett ur en svensk synvinkel, i framtiden fortsatt ska vara en ledande medicinsk hjälporganisation med hög trovärdighet.

Sett ur ett internationellt perspektiv pågår ett omfattande och spännande förändringsarbete. Peter Moberger, ordförande för Läkare utan gränser

– Det är av stor vikt att poängtera hur betydelsefull trovärdigheten är för oss som medlemsorganisation. Vi ska fortsätta att vara relevanta för våra medlemmar, och samtidigt vara en bra arbetsgivare. Vi ska vara bra på att rekrytera och behålla folk, säger han, som även är suppleant i Sjukhusläkarna i Uppsalas styrelse.

– Sett ur ett internationellt perspektiv pågår ett omfattande och spännande förändringsarbete. Läkare utan gränser ska utvecklas och anpassas i takt med omvärlden. En viktig del handlar om digitalisering, en annan om ökad decentralisering. Det är i alla fall mitt intryck. Vi får se vad det förändringsarbetet landar i, men det råder inga tvivel om att det är spännande tider vi lever i.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera