Nyhetsarkiv

Anders Bergh: Forskningen i Umeå svälts ut

Forskningspropositionen innebär att allt större del av pengarna fördelas i konkurrens, och i och med de stora riktade resurstillskotten söderut så försämras naturligtvis vårt relativa konkurrensläge. På sikt svälts forskningen i Umeå ut. Vad händer då med läkarutbildningen för Norrlands behov?

Jag tror inte att ett nytt peer review-system skulle ändra något i grunden. Det är ju så att den som väljer ut de som ska granska, också väljer resultaten av granskningen. Det innebär en väldigt stor makt. Finns viljan att ytterligare koncentrera all medicinsk forskningen i Sverige till några få orter går det säkert att hitta granskare som anser att det är rätt. Jag är också tveksam till vilken nytta vi kan komma att få av satsningen på excellens. Vilken ledande forskare vill flytta från Oxford till Umeå, och i så fall blir inte övergångssummorna orimligt stora?

Det är fantastiskt bra att regeringen vill lägga mer pengar på forskningen, men de borde också inse att extrem koncentration också innebär stor risk för likriktning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera