Nyhetsarkiv

Allt sjukare patienter flyttas

– Trenden är att de som flyttas är allt sjukare, säger Pether Jildenstål, docent vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, som även han har undersökt effekterna av att transportera intensivvårdspatienter till andra IVA-enheter på grund av resursbrist.

Artikeln ingår i temat Intensivvård

Våren 2018 studerade han tillsammans med Charlotte Bjurström och Helen Hallqvist 24 interhospitala transporter av IVA-patienter vid ett mellanstort sjukhus i Västra Sverige.

De kunde konstatera fysiologiska förändringar­­ hos patienten, när det gäller hemodynamik och blodtryck.

– Om man då inte har fullgod sedering riskerar patienten att drabbas av cirkulatoriska reaktioner, menar Pehter Jildenstål.

Studien visade också att vårdtiderna för patienterna ökade, trots att avdelningarna i första hand såg till att flytta den friskaste av de sjukaste.
Som anestesisjuksköterska i Örebro har Pether Jildenstål lång erfarenhet av att vårda intensivvårdspatienter och vittnar om farorna att man ofta tvingas ge djupare sedering och muskelavslappnande för att patienten ska ligga så still som möjligt under transporten.

– Det kan ju räcka med ett gupp i vägen, att ambulansen tvingas nödbromsa eller att patienten hostar till för att någon av till exempel veninfarterna kan lossna. Och ju längre tid en patient ligger i respirator desto större risk för infektioner.

Pether Jildenstål menar att det är stor skillnad på den vård patienten får på intensivvårdsavdelningen jämfört med den som tillhandahålls i ambulanser.

– Transporter i vägambulans innebär att patienten tvingas lämna sjukhusets tillgång till tekniska hjälpmedel, många hjälpande händer och större behandlingsmöjligheter.

Dessa patienter är en utsatt grupp, säger Pether Jildenstål som också vill rikta ljuset på patientens utsatthet och den panik som hen kan uppleva vid en plötslig flytt.

– Det är naturligtvis jättejobbigt att plötsligt förflyttas från avdelningen in i en ambulans och landa på en annan avdelning med ny personal som man inte känner igen. Detta trauma kan också påverka tillfrisknandet. Dessa, ofta akuta rockader är dessutom stressande, både för de drabbade patienterna och personalen, menar han.

När det gäller bristen på vårdplatser anser Pether Jildenstål att sjukvården inte i tillräckligt hög grad tagit höjd för en åldrande befolkning och att fler intensivvårdsplatser är ett absolut måste.

Av: Katarina Arnstad Elmblad

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera