Nyhetsarkiv

Skyddsombuden: ”Vår arbetsmiljö är en patientrisk”

Ogenomtänkta beslut, en stängd närsjukvårdsavdelning och 1694 patienter som har fått vårdas på akuten i brist på vårdplatser. Sjukhusläkaren har pratat med två av skyddsombuden på Helsingborgs lasarett om en allt mer pressad arbetsmiljö som börjar gå ut över patientsäkerheten.

I går rapporterade Sjukhusläkaren om att tre lex Mariaärenden på kort tid har angett brist på vårdplatser som tänkbar orsak till att patienter har farit illa på Helsingborgs lasarett. Skyddsombuden Lars Danielsson, läkare  på medicinkliniken och Tony Heine, läkare på akutkliniken, är noga med att poängtera att de inte vill uttala sig om de enskilda lex Mariaärendena, men sticker inte under stol med att den tuffa arbetsmiljön börjar gå ut över patientsäkerheten.

–  Det här är konsekvenserna av en allt mer pressad arbetsmiljö. Att vårda patienter på akuten är högst otillfredsställande. Dråpslaget för oss kom förra året när de stängde en närsjukvårdsavdelning. I år har 1694 patienter vårdats på akuten hittills, säger Lars Danielsson.

Anledningen till att man låter patienterna vara kvar på akuten är för att slippa betala de mångmiljonbelopp i  viten som Helsingborgs lasarett har tvingats göra vid tidigare problem med överbeläggningar, menar Lars Danielsson.

– Arbetsmiljöverket ger inga viten när patienterna ligger kvar på akuten. Men att vårda dem där är både fel för patienterna och för personalen. Problemet är känt men det är svårare att mäta överbeläggningar på en akutavdelning eftersom det är svårt att identifiera vilka patienterna är – en akutavdelning kan ju vara överbelastad av antalet sökande också.

Under de senaste åren har sjukhuset upphävt och sedan återinfört förbudet mot de så kallade vitesplatserna ute på avdelningarna, berättar Tony Heine.

–  Det har lett till att patienterna finns hos oss i stället. Samtidigt har vi ett högre och högre tryck på sjukhuset i kombination med ett minskat antal vårdplatser. Det senaste förslaget som infördes är att varje hemklinik ska ha ett ansvar att bereda platser så att patienterna kommer in så snabbt som möjligt. Det har inte utvärderats ännu men känslan är att det inte har gett tillräcklig effekt eftersom vi fortfarande har dagar när det ligger väldigt många patienter kvar. Akuten fortsätter vara ett slags buffert för sjukhuset och det går ut över både arbetsmiljön och patienterna.

Hur märker ni av det i vardagen?

– Avdelningsläkarna som ska ronda på akuten får en ökad belastning. Man har olika rutiner när det gäller provtagningar och annat på akuten jämfört med en vanlig vårdavdelning så det blir mycket merarbete. Det tar också längre tid att handlägga varje patient vilket leder till sämre effektivitet och långsammare handläggning av akuta patienter. Omvårdnadspersonalen har även mycket mer att göra vilket också påverkar läkarnas arbetsmiljö. Det tar lång tid för oss att försöka få tag i sjuksköterskan eller undersköterskan som har hand om patienten, säger Tony Heine.

Är du förvånad över att överbeläggningarna anges som orsak till att patienter har farit illa i flera lex Mariaärenden?

– När arbetsmiljön försämras är risken stor att även patientsäkerheten försämras.Det går hand i hand. Jag är inte förvånad över att det här är en patientrisk men just i de här fallen vet jag inte vilken bedömning Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) kommer att göra.

LÄS MER: Överfullt på akuten i Helsingborg

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-01

Hot&våld / hat mot medicinska forskare / Personaldriven verksamhet

Prenumerera