Nyhetsarkiv

Alkohol och hormontillägg kan öka risken för bröstcancer

Kvinnor som passerat klimakteriet och tar hormontillägg bör av säkerhetsskäl avstå från alkohol. Det säger Alicja Wolk, professor i nutritionsepidemiologi vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Hon menar att det här är viktigt för gynekologer att känna till även om resultaten i hennes studie ännu inte är bekräftade av andra studier.

– Även om det krävs fler studier, så är sambandet så tydligt att det vore fel att inte varna landets gynekologer, säger hon.

Alicja Wolk är föregångare inom nutritionsepidemiologisk forskning i Sverige. Hennes forskning omfattar studier om samspelet mellan livsstil och arv för uppkomsten av framför allt cancer men även hjärtkärlsjukdomar.

Följt 25.000 kvinnor

Hon har följt 25 000, från början friska, svenska kvinnor sedan 1987 och granskat hur livsstilsfaktorer kan kopplas till olika sjukdomstillstånd. Hon har tittat på kopplingen mellan hjärtinfarkt och rökning, motion, kroppsvikt, alkohol och kost.

– Vi har sett att de kvinnor som åt mest hälsosamt hade lägre hjärtinfarkttal än de som sällan åt nyttigt, säger Alicja Wolk.

De kvinnor, som höll sig friska åt en kost som omfattade 4-9 portioner frukt och grönt varje dag, baljväxter 1-3 gånger i veckan, fisk 2-3 gånger i veckan och 3-4 portioner fullkornsprodukter per dag, visar hennes studie.

Att röra sig minst 40 minuter per dag genom att cykla eller promenera till jobbet och dessutom träna ett par gånger i veckan var också något som förenade de kvinnor som förblev friska. Kombinationen lite alkohol och bra kost visar sig vara bra.

Däremot var ingen eller mycket alkohol en ökad risk för hjärtinfarkt, säger hon.

När det gäller kroppsvikten tittar hon i första hand på midja/höftkvoten, det vill säga midjemåttet delat med höftmåttet som ska vara under 0,85 för kvinnor. Ett högre mått innebär ökad risk för hjärtkärlsjukdom.

Helheten viktigast

Egentligen är det inte intressant att titta på faktorerna var för sig. Men lägger man samman dem, det vill säga att den som äter en bra kost, aldrig har rökt, dricker lite alkohol, motionerar minst 40 minuter varje dag och dessutom inte är fet, då minskar risken för hjärtinfarkt med hela 77 procent, säger Alicja Wolk.

Dessa fem enkla livsstilfaktorer gäller för alla typer av sjukdomar, det finns ingen kost som bara är bra mot hjärtsjukdomar eller bara mot cancer, konstaterar hon. Hennes studier visar att bara fem procent av kvinnorna hade alla fem faktorer rätt.

Det betyder att det finns en enorm potential för förbättring. Hela 95 procent av kvinnorna har möjlighet att förbättra sin hälsa, konstaterar Alicja Wolk.

FAKTA | Nutriepedemiologisk forskning
Nutritionsepidemiologi omfattar studier av kost, motion, övervikt och andra livsstilsfaktorer samt deras roll för uppkomst av olika former av cancer, hjärtinfarkt, stroke, diabetes, benskörhet, grå starr med mera.

Cirka en tredjedel av cancer- och hjärt-kärlsjukdomar kan enligt uppskattningar bero på den mat vi äter.
När man lägger till andra livsstilfaktorer kan man förklara upp till 50-90 procent av insjuknande i olika folksjukdomar.

Från folkhälsosynpunkt är forskningen viktig eftersom den undersöker sambandet mellan modifierbara livsstilsfaktorer och många kroniska stora folksjukdomar.

Resultat från nutritionsepidemiologiska studier kan direkt tillämpas i preventiva åtgärder.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera