Nyhetsarkiv

Alfvén: Imponerande att se kraften hos professionen

Svenska Läkaresällskapet (SLS) ska stimulera medicinsk forskning, prioritera fortbildning och värna vård efter behov. Här är några av de mest centrala frågorna för Svenska Läkaresällskapet inför framtiden. Det säger Tobias Alfvén, nytillträdd ordförande, som tillsammans med sina kollegor står mitt i organisationens största förändring någonsin.

– Tanken är att den demokratiska processen inom organisationen ska bli enklare och rakare, både för enskilda medlemmar och för oss centralt. Det här är en viktig omorganisation inför framtiden.

Nästa år kommer vi att på allvar börja se resultatet av organisationens genomförda medlemsreform, dess största i modern tid. Läkaresällskapets fullmäktige har hittills välkomnat mer än två tredjedelar av de 66 vetenskapliga sektionerna som medlemsföreningar.

Läkarna i medlemsföreningarna blir föreningsanknutna medlemmar i SLS, till skillnad från i sektionerna. Det medför att antalet medlemmar i organisationen förändras markant. Exakt hur stora förändringarna blir i siffror i slutändan vet organisationen inte i nuläget, men tidigare beräkningar har indikerat att de 10 000 medlemmarna kan komma att fyrdubblas, om samtliga sektioner går med.

– Grundtanken är att reformen ska tydliggöra att Svenska Läkaresällskapet samlar landets olika specialistföreningar och medlemmar i en organisation. Ju fler sektioner som väljer att bli medlemsföreningar, desto starkare röst får Svenska Läkaresällskapet som den oberoende vetenskapliga professionsorganisationen för läkare i Sverige.

Tobias Alfvén, som till vardags är barnläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och docent i global hälsa vid Karolinska institutet, tog över ordförandeklubban i Svenska Läkaresällskapet i början av juli.

– Det är så klart lite speciellt att ta över som ordförande i dessa tider. Pandemin har ju påverkat hela samhället, särskilt situationen inom hälso- och vården. Det har varit en prövning för alla inom vården, säger han.

Sjukvården har levererat otroligt bra under våren. Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet

– Det har varit imponerande att se kraften hos professionen. När beslutsvägarna har blivit kortare och vi har fått möjligheter att själva styra hur vi ska organisera oss har resultaten i de allra flesta fall blivit fantastiska. Sjukvården har levererat otroligt bra under våren. Jag tror och hoppas att vi kan bygga vidare på det.

Tobias Alfvén nämner Svenska Infektionsläkarföreningens, Svenska Hygienläkarföreningens och Föreningen för klinisk mikrobiologis arbete med att ta fram ett nationellt vårdprogram för covid-19 som ett exempel.

– Föreningarna har agerat betydligt snabbare än vad myndigheterna eller andra kunskapsstyrningsorganisationer har gjort. Det här exemplet visar tydligt hur stort ansvar professionen har tagit.

Läkaresällskapet har under våren haft en extra utlysning om klinisk covid-19-forskning, arrangerat seminarier på nätet, debatterat svåra etiska frågeställningar och organiserat en grupp med företrädare för de specialistföreningar som arbetar närmast covid-19-patienterna. Gruppens medlemmar träffas varje vecka.

– Professionen har överlag gjort ett fantastiskt arbete, och i det arbetet har Svenska Läkaresällskapet varit en viktig del. Vi har funnits med för att stötta och underlätta insatserna.

Tobias Alfvén har varit medlem i Svenska Läkaresällskapet sedan tiden som läkarstudent. Han blev dock engagerad på allvar år 2014 när han tillfrågades om att vara med och bygga upp SLS kommitté för global hälsa. Han blev ordförande för kommittén, något som han var fram till 2018, då han utsågs till vice ordförande för SLS.

– En sak som jag tar med mig från min tid i kommittén för global hälsa är Svenska Läkaresällskapets styrka att samla kollegor från olika specialiteter i specifika frågor. I detta fall handlade det om global hälsa, men det gäller så klart även andra frågor, säger han.

Det är när vi tillsammans höjer våra röster som vi kan göra skillnad. Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapet

Tobias Alfvén betonar att Svenska Läkaresällskapet inför framtiden har en viktig funktion att fylla just som samlande arena för läkare över specialistgränser. Att fortsätta stimulera medicinsk forskning, prioritera fortbildning och värna vård efter behov hör till nyckelfrågorna framåt.

Svenska Läkaresällskapet har även efter beslut i fullmäktige tillsatt tre nya arbetsgrupper som på olika sätt arbetar med frågor kopplade till organisationens kärnvärden: forskning, utbildning, etik och kvalitet. En grupp arbetar med psykisk ohälsa bland barn och ungdomar, en grupp jobbar med klimat och hälsa och en tredje grupp ska arbeta med konceptet ”välj vård klokt”, som i korthet handlar om att minska slöseri och skador, samt att främja behovsstyrd vård.

– Det händer otroligt mycket inom hälso- och sjukvården. Pandemin, vårdsskulden, nära vård-reformen… Vi i Svenska Läkaresällskapet kommer att fortsätta att driva frågor kopplade till våra kärnvärden för att stärka sjukvården. Det är när vi tillsammans höjer våra röster och agerar som vi kan göra skillnad, säger Tobias Alfvén.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-04

Graviditetspenning / Journalsystem / Millenium / Faxar

Prenumerera