Nyhetsarkiv

Äldsta patienterna var nöjdast

Äldre personer som besökt en akutmottagning känner sig tryggare och mer omhändertagna än yngre personer.

Det visar den nationella patientenkäten, enligt ett pressmeddelande från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Mest positiva är de allra äldsta, som enligt SKL känner sig tryggare och mer delaktiga i sin vård och behandling än yngre patienter.

Föga överraskande är de som tillbringat kort tid på mottagningen nöjdare med vården som helhet. Män kände sig tryggare och mer väl omhändertagna än kvinnor, enligt SKL:s pressmeddelande.

Många saknade information om turordning och beräknad väntetid.

Den årliga patientenkäten har besvarat av nästan 24 000 patienter som i oktober förra året besökte en akutmottagning.

Se fler resultat i patientenkäten

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-04

Ledaren: "Låt patienterna styra resurserna rätt" / Sjukhusläkaren granskar: Skräckväntetider i Sverige / Krönika: "Det går att förbättra tillgängligheten för hälso- och sjukvården!" / Specialistbristen del 3

Prenumerera