Nyhetsarkiv

Äldresamordnaren vill ha fler läkare i äldrevården

Regeringsuppdraget är fyraårigt och Eva Nilsson Bågenholm berättar att hon just nu försöker skaffa sig en bild av hur vården av äldre ser ut i hela landet. Men tydligt redan nu är att den förra förbundsordföranden vill se fler läkare i vården av äldre, också i den kommunala verksamheten. Ett förslag till fördelningsplan av de pengar som följer med uppdraget är hennes slutliga uppdrag.

– Det pågår ju en mängd projekt, både som finansierats av staten, men också som drivs av kommuner och landsting. Jag försöker skaffa mig en bild av vad som pågår för att se vilka problem som äldre patienter med många sjukdomar möter i sjukvården.

Som samordnare försöker hon också hitta både goda och dåliga exempel på hur äldrevården kan fungera.

– Det handlar ju väldigt mycket om att hitta verksamheter där man lyckats överbrygga hinder, samordna hemtjänst, hemsjukvård, primärvård och sjukhusvård, säger hon.

Också läkemedel är en viktig del i äldrevården som Eva Nilsson Bågenholm vill se över, informationen mellan den kommunala äldrevården och sjukvården är ett annat.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera