Nyhetsarkiv

Äldre och erfarna läkare bör få större inflytande

Läkarförbundets fullmäktigemöte den 1 juni kommer att väcka starka känslor. Ett par motioner under senare år har väckt frågan om en översyn av förbundsstrukturen som Centralstyrelsen (CS) och förbundets kansli valt att lägga i en organisationsutredning.

Årets fullmäktigemöte kommer bara sex månader efter föregående, blir bara en dag, och kommer utöver val till CS att ha organisationsutredningen som den stora övergripande frågan.

Vid en granskning av nuvarande sammansättning av Läkarförbundets fullmäktige så är det anmärkningsvärt att Medicine Studerandes Förbund (MSF) har tolv mandat, samtidigt som Sveriges Äldre Läkare (SÄL) på nåder får låna ett mandat av Sjukhusläkarna.

Det kan inte vara rimligt att våra äldre kollegor med år av erfarenhet, varav dessutom flera på ett eller annat sätt utövar läkaryrket, inte har någon representation.

Inom de flesta andra yrkeskårer går man med i ”facket” när man blir yrkesaktiv och knappast som student. Nu har vi inom Läkarförbundet en annan tradition som skall värnas, men det vi måste ifrågasätta är vilket inflytande man är berättigad till i Läkarförbundets högsta beslutande organ.

En rimlig kompromiss skulle kunna vara att varje medicinsk fakultet fick skicka en representant med rätt att yttra sig men inte att rösta i frågor som berör läkaryrket.

I dagsläget räknas MSF till kollektivet av yrkesföreningar, vilket inte är rimligt. Att studera är en roll i livet med sina specifika problem och att jobba som läkare något helt annat. Vilken insikt och erfarenhet och kunskap om den kommande yrkesrollen kan man förvänta sig att en medicinstudent har, som inte verkat en enda dag som läkare.

Idag tenderar MSF med sina tolv mandat att av och till få en vågmästarroll i fullmäktige som med ungdomlig entusiasm kan bli ödesdiger.

Så naturligt är en reducering av MSF:s platser till förmån för de äldre som i allt högre grad fortsätter att vara yrkesverksamma. I Norge, till exempel, som har mycket liknande organisationsmodell som Sverige, har studenterna sex platser och de äldre läkarna egna mandat.

Hur bör man förhålla sig till specialitetsföreningarna med anledning av organisationsutredningen?

I samband med 2011 års fullmäktige föreslog Mattias Hällje från Östergötlands Läkarförening att Sjukhusläkarna skulle kunna vara paraplyorganisation för dem.
Vi har funderat förslaget och inte avfärdat det, men det finns en rad problem med representativiteten. När vi för några år sedan tittade på specialitetsföreningarnas styrelsesammansättning så var ordförandena i närmare 50 procent av föreningarna chefer, dvs. de var inte medlemmar i föreningen.

Sedan kommer frågan hur man behandlar specialitetsföreningar som även har andra yrkeskategorier som medlemmar och slutligen är Svensk förening för allmänmedicin en specialitetsförening och då är frågan vart den ska höra?

Nu har alla sjukhusläkare rätt att gå på vårt fullmäktigemöte så alla kan göra sin stämma hörd, men en tanke kan givetvis vara att upplåta några MSF-mandat till specialitetsföreningarna genom någon form av nyckeltalsfördelning.

Vårt arbete har gett resultat

Samtidigt som organisationsutredningen tar mycket kraft ur organisationen måste vi sjukhusläkare blicka framåt och driva våra frågor.

I frågan om vårdplatser har vi som organisation i flera år uppvaktat både ledande politiker och myndigheter och tidningen Sjukhusläkaren har beskrivit verkligheten i mängder av reportage. Detta är en av förklaringarna till att regeringen nu anslår 100 miljoner kr för att mäta problemets omfattning 2012 och vidare 100 miljoner kr 2013 och 2014 för att göra något åt problemet dvs hålla antalet vårdplatser på en acceptabel nivå.

Man kan tycka vad man vill om stimulansåtgärder men då staten inte är huvudman har man inte så mycket fler sätt att agera på, men givetvis kan detta skapa oönskade undanträngningseffekter. Delvis mot denna bakgrund kommer Sjukhusläkarna för första gången i år att arrangera ett symposium i Almedalen för att skapa ytterligare uppmärksamhet kring vårdplatsfrågan, som är en av våra viktigaste arbets­miljöfrågor.

En annan ytterst viktig fråga under 2012 är specialister i öppenvård. Vi har sedan en tid en pågående arbetsgrupp som jobbar med frågan. Med denna som förebild har Läkarförbundet mycket glädjande bildat motsvarande, under ledning av Karin Båtelson.

IT är en annan viktig fråga för oss som en av tidstjuvarna i vården. Här kommer styrelsen att vara med på årets Vitalismässa i Göteborg.

Till hösten kommer vi även att vara medarrangör i kongressen ”Framtidens specialistläkare”, i Malmö, där vi delar ut ”Friska sjukvårdspriset” och priset ”Årets visslare”.

Några andra frågor som vi sätter i fokus under 2012 är kravet på en ”medicinsk vårdgaranti” grundad på vårdbehov, gränsöverskridande sjukvård och sist men inte minst den kanske viktigaste frågan; Att värna patient/läkarmötet.

Välkommen till ett nytt år med Sjukhusläkarna och tidningen Sjukhusläkaren.

Thomas Zilling, ordförande i Sjukhusläkarföreningen och ansvarig utgivare.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera