Nyhetsarkiv

Äldre antibiotika testas i ny studie

Maria Furberg har stora förhoppningar på studien.

I en studie som nyss inletts ska en äldre typ av penicillin testas mot den vanliga bredspektrumantibiotikan vid urinvägsinfektioner som orsakar feber och behandlas på sjukhus. Förhoppningen är att få fram en behandling som minskar risken för utveckling av multiresistenta tarmbakterier och antibiotikaorsakade diarreer såsom clostridieinfektioner.

Det är penicillinet temocillin som ska skrivas ut till hälften av de 332 patienter som ska ingå i studien som finansieras av Folkhälsomyndigheten. Andra halvan av patienterna behandlas som vanligt med bredspektrumantibiotikan cetofaxim.

– Temocillin är ett penicillin som är godkänt och använt i Europa sedan 1980-talet i Storbritannien, Luxemburg, Belgien och Frankrike. Temocillin kom ungefär samtidigt som bredspektrumantibiotika som cetofaxim och andra cefalosporiner och det blev därför aldrig aktuellt med Temocillin, det blev helt enkelt inte intressant för den svenska marknaden. I de länder där det används har man bra erfarenheter av det, säger Maria Furberg, infektionsspecialist och lokalt ansvarig för studien vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Studien finansieras av Folkhälsomyndigheten som fått i uppdrag av regeringen att utvärdera befintliga antibiotika som ett led i arbetet mot antibiotikaresistens. Elva infektionskliniker i landet deltar i studien. Att Folkhälsomyndigheten finansierar forskningen är avgörande, eftersom det för läkemedelsföretagens del inte finns mycket att vinna.

– Patentet på Temocillin har gått ut. Skulle ett företag bekosta de mycket stora pengar det handlar om skulle de aldrig få igen de pengarna. Antibiotika är inte särskilt intressant ur ett företagsekonomiskt perspektiv, men det är ju dem vår moderna sjukvård hänger på. Utan antibiotika kan vi inte bedriva proteskirurgi, cancerbehandlingar, transplantationer, neonatalvård och mycket annat, säger Maria Furberg.

Maria Furberg har stora förhoppningar på studien och på temocillin.

– Dels tror vi att det är lika effektivt som behandling mot urinvägsinfektion, vi skulle inte använda den om vi inte trodde den var lika bra. Dessutom har temocillin effekt mot många ESBL vilket inte cefotaxim har. Jag hoppas att patienter som fått temocillin i lägre utsträckning blir bärare av ESBL och att de också generellt får mindre diarréer. Jag hoppas också att patienterna i lägre utsträckning ska drabbas av clostridieinfektioner, ett ökande antibiotikarelaterat problem idag. Jag har väldigt stora förhoppningar på den här substansen, säger hon.

Temocillin har ingen inverkan på grampositiva bakterier som pneumokocker, stafylokocker eller grupp A-streptokocker och ska därför i studien endast skrivas ut när läkaren är säker på att det rör sig om en febril urinvägsinfektion.

– Vi har dock lov att lägga till ett grampositivt penciliin såsom bensyl-pc eller kloxacillin om vi inte är helt hundra på att den som lottats har en urinvägsinfektion och därför är studien helt säker.

De patienter som bedöms lämpliga för studien, är över 18 år och inte gravida kommer erbjudas att vara med och genom lottning få antingen temocillin eller cetofaxim.

– Om det sedan visar sig att en patient som fått cefotaxim har ESBL kan den flyttas över till temocillin-behandling om bakterien är känslig, säger Maria Furberg.

Klinikerna som ingår i studien finns på Örebro universitetssjukhus, Danderyd sjukhus, S:t Görans sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linköping universitetssjukhus, Sundsvalls sjukhus, Östersunds sjukhus, Umeå universitetssjukhus, Lund universitetssjukhus och Helsingborgs sjukhus.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera