Nyhetsarkiv

Akutläkare i Umeå schemaläggs över hela dygnet

Från och med den 10:e oktober kommer akutläkarna på Norrlands universitetssjukhus i Umeå vara schemalagda på samma sätt som sjuksköterskor och undersköterskor på ett rullande schema dygnet runt. Tidigare har akutmottagningen bemannats av läkare från klinikerna dagtid, medan alla akutläkare jobbat natt.

– Vi har varit rätt unika i Umeå, akutläkarna har uteslutande jobbat natt i 12 år. Vi har arbetat i flera år för att få arbeta dygnet runt, men det har funnits en viss tveksamhet från klinikerna säger Erika Nilsson, akutläkare och medicinsk chef vid Akutsjukvården Västerbotten.

Att det nu blir ett annorlunda arbetssätt är ett beslut från landstingsledningen. För att få schemat att gå ihop har fem läkare anställts, varav två är ST-tjänster. Totalt rör det sig om 15 akutläkare som kommer att arbeta enligt det nya schemat.

– Vi kommer inte att täcka alla jourlinjer initialt utan samarbetar främst mot kirurgen och ortopeden, säger Erika Nilsson.

Patienter som kommer till akuten träffar som tidigare först en sjuksköterska för triagering. Kirurg- och ortopedpatienter kommer sedan bedömas och omhändertas av akutläkare, medan medicinjouren kommer att finnas kvar som tidigare.

Det nya arbetssättet på akuten i Umeå är intressant i kölvattnet av den debatt om läkarnas jouravtal som pågått under hösten. I Umeå har man förhandlat fram ett lokalt avtal för akutläkarna.

Erika Nilsson tror att schemaläggningen kommer att innebära flera fördelar för akutläkarnas arbetsmiljö.

– Att bara behöva jobba nattetid är väldigt slitsamt, på det här sättet blir det färre nätter och mer dagarbete. Det är inte optimalt att driva ST-utbildning enbart nattetid. Nattetid är det oftast sjukare patienter och på det här sättet får vi en större bredd i patientgruppen.

Erika Nilsson tror också att kvalitén och patientsäkerhet i vården kan bli bättre genom att akutläkaren handlägger allt som rör patienten oavsett diagnos.

– Det är bra för akutsjukvårdens kliniska utveckling med en akutläkarfunktion dygnet runt. Sjuksköterskor och undersköterskor får en fast akutläkarstab och de kan arbeta fram ett gemensamt arbetssätt, vi kommer att arbeta i team som vi hittills också gjort på natten. Vi arbetar även för att standardisera våra arbetssätt och förbättra vårdflöden.

Övergången till det nya arbetssättet har pågått sedan tidigt i våras då beslutet från landstingsledningen lämnades. Erika Nilsson sticker inte under stol med att det inte varit helt konfliktfritt.

– Det har varit en spännande resa och inte helt lätt. Jag har haft och kommer att ha fortsatt mycket kontakt med olika kliniker och dess chefer. Vi har vunnit en förståelse och det handlar verkligen om samarbete. Akutmottagningen är ju allas, det är NUS största och första mottagning.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera