Nyhetsarkiv

Akutläkare godkänt som egen specialitet inom UEMS

Mycket oväntat slogs huvudkandidaten till ordförandeposten, Bernhard Maillet från Belgien, ut av polacken Romuald Krajewski med siffrorna 13-12.

Maillet som under många år varit föreningens generalsekreterare har varit mycket aktiv inom organisationen och vid UEMS förvärv av en kontorsfastighet i centrala Bryssel. Av många ansågs Maillet som den naturliga kandidaten till ordförandeposten inte minst för att fullfölja projektet med ombyggnaden av kontorsbyggnaden i Bryssel och därmed skapandet av ett hus för samtliga läkarorganisationer i Europa, benämnt Domus Medica. Nu valde fullmäktige annorlunda. Med nya statuter i UEMS är mandatperioden fyra år och hela styrelsen väljs samtidigt.

Stort steg framåt blev det för akutläkare som nu godkändes som en specialitet inom UEMS och fick en egen sektion. Dock inte i full enighet. Bland annat Tyskland fann inget som helst behov för akutläkare i sin sjukvårdsorganisation.

Slutligen blev fullmäktiges beslut att akutläkare får status som egen fullvärdig specialitet och den europeiska målbeskrivningen godkändes. Detta innebar dock inte att specialiteten med automatik godkänns ute i Europa. Detta styrs av EU:s Yrkeskvalifikationsdirektiv där vi idag har 42 specialiteter upptagna, men beslutet är ett stort steg framåt för akutläkare som egen specialitet.

I samband med akutläkardiskussion annonserade Schweiz, som inte är medlem i EU, att man inte längre antar några läkare för utbildning i allmänmedicin. Vill man praktisera som allmänläkare i Schweiz får man genomgå utbildning i intermedicin. I övrigt så hänvisas patienterna till specialister i öppenvård och befolkningen anses nog kompetent för att själva veta vart man skall vända sig.

Medicinsk mikrobiologi fick sin målbeskrivning godkänd, liksom sektionen för neuroradiologi. Sektionen för anestesi fick inte sin Europeiska målbeskrivning godkänd då ingen från sektionens styrelse gjorde sig besväret att närvara vid mötet.

UEMS som är paraplyorganisation för specialitetsföreningarna i Europa är nu oomstritt Europas mäktigaste läkarorganisation. CPME som tidigare var den organisation EU-kommissionen rådfrågade har genom utträdet av Frankrike, Italien, Spanien och Portugal tappat sin ledarroll. Nyss nämnda länder har istället bildat en allians vid sidan om CPME som nu kommer att verka med egna lokaler inom Domus Medica.

UEMS framgångssaga beror till stor del på inkomster från ackreditering av fortbildning samt godkännande av CME-poäng för kurser och konferenser till dess organisatörer. Under det gångna året har detta gett inkomster motsvarande 10 miljoner kronor och verksamheten med ackreditering av fortbildning ökar med cirka 30 procent per år. Svensk samarbetspartner med kontoret i Bryssel är IPULS.

Thomas Zilling

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-01

Hot&våld / hat mot medicinska forskare / Personaldriven verksamhet

Prenumerera