Nyhetsarkiv

Akademiska tvingas köpa vårdplatser utomlands för svårt sjuka barn

För första gången någonsin har neonatalverksamheten i Uppsala tvingats reservera platser för nyfödda barn utomlands för att lyckas lösa sommarekvationen. Två platser i Åbo kommer nu att stå till Akademiskas förfogande under de mest intensiva sommarveckorna.

Det pressade läget inom neonatalvården i Sverige har nu tvingat fram en ny lösning när det gäller nyfödda barn i behov av högspecialiserad vård. På grund av bristen på framför allt specialistutbildade sjuksköterskor har ett samarbetsavtal knutits mellan Region Uppsala och Åbo Universitetscentralsjukhus som innebär att två nyföddhetsplatser och motsvarande platser för resten av familjen står till Akademiskas förfogande under sommaren.

– Vad ska jag säga. Jag är inte nöjd för helst hade jag sett att vi kunde erbjuda den här vården själva. Men samtidigt har vi inte kapacitet att göra det med drägliga arbetsvillkor, så då vore det oansvarigt att i stället överbelasta en enhet. Då tycker jag att detta i situationen är en acceptabel lösning, säger Erik Normann som är sektionschef inom neonatologi på Akademiska.

Han berättar att det är första gången som neonatalverksamheten i Uppsala knyter den här typen av samarbetsavtal och helt enkelt köper in de platser som man behöver dra ner under sommaren så att vårdbehovet tillgodoses.

– Vi kom fram till lösningen när vi planerade sommaren med erfarenhet av hur pressat det är inom neonatalvården i Sverige på totalen just nu. I höstas var det till exempel fullt på alla universitetskliniker och under vårterminen har vi själva fått hjälpa andra universitetssjukhus vid flera tillfällen. I samband med det hittade vi den akuta lösningen att Åbo kunde hjälpa oss med några familjer eftersom de hade en viss överkapacitet just nu. Och efter det kände vi att ”ska vi inte säkra upp med ett vänligt sinnat sjukhus redan på förhand inför denna sommaren”.

Men i Åbo ville man inte bara stå ”stand by” utan få möjlighet att kunna skapa en organisation så att de verkligen visste att de kunde hjälpa till, berättar Erik Normann. De ville exempelvis se till så att sjuksköterskorna som var i tjänst kunde svenska och då också bli garanterade en viss intäkt i utbyte, menar han.

– Så nu prenumererar vi på de här två platserna och Åbo vet att de får den resursen så de kan skapa en bra förutsättning. De har kunnat anställa ett antal sjuksköterskor  nu över sommaren och det vågade de göra först när det fanns ett tydligt åtagande från vår sida.

Är det inte en väldigt dyr lösning ni har åstadkommit?

– Klart det kostar pengar. Det billigaste är väl alltid hemproducerat. Här måste vi ju dessutom betala för vården oavsett om platserna används eller inte. Men de exakta priserna känner jag inte till. Det är något som har förhandlats fram mellan regionerna och där vi har haft kunniga jurister inblandade.

Är det en hållbar lösning för neonatalvården framåt?

– Det är ju en nödlösning med tanke på våra egna kapacitetsproblem och hela Sveriges kapacitetsproblem. Det är klart att jag tycker att vi i Sverige borde kunna hantera våra egna patienter. Jag är olycklig över att vi har hamnat i situationen, men jag tycker ändå att lösningen är acceptabel. Vi behåller vårt antal platser och vi har garanterat att patienterna ska få vård i sommar. Det är ändå det viktigaste.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera