Nyhetsarkiv

”Akademiska sjukhuset är underfinansierat”

Akademiska sjukhuset har varit hårt prövat av besparingar de senaste åren. Under 2009 ökade sjukvårdsproduktionen med sex procent samtidigt som antalet anställda minskade med 153 personer. Sjukvårdsbehovet har fortsatt öka under 2010. Enligt delårsrapproterna för sjukhuset ligger vårdproduktionen nu ungefär tio procent över vad landstingspolitikerna budgeterat för.

Sjukhusets underskott ökar, vilket enligt Upplands allmänna läkarförening är ett resultat av felbudgetering i förhållande till befolkningens sjukvårdsbehov. Uppsala läns landsting är det enda landsting i Sverige som minskat sina sjukvårdskostnader per invånare mellan 2006 och 2009. Sjukvårdskostnaderna är nu bland de lägsta i landet, trots att landstinget ska driva Akademiska sjukhuset som universitetssjukhus. Ekvationen går inte ihop, menar läkarföreningen.

Många vakanser

– Vi har haft en oerhört ansträngd situation under hela året, i synnerhet på akuten. Vi har ett stort underskott på vårdplatser och många vakanser bland läkarna. Och situationen blir inte bättre av sjukhusets ekonomiska underskott och fortsatta besparingskrav, säger Jan Thorelius, ordförande i Sjukhusläkarföreningen i Uppsala.

Upplands allmänna läkarförening vill nu ha en dialog med politikerna om krisen på Akademiska sjukhuset.

– Politikerna har tyckt och slitit i sjukvården de senaste åren. Nattakuten i Enköping stängdes, och öppnades igen. All kortvårdskirurgi skulle först flyttas till Akademiska sjukhuset, nu ska den till Enköping istället. Vi skulle spara pengar på att köpa in sjukhusmaten från Västerås. Det blev en dyr och dålig lösning, Denna ryckiga planering måste också kosta pengar. Nu hoppas vi att politikerna lyssnar och att vi kan få igång en bra dialog för att föra sjukhuset ur krisen.

”Sparat som gudar”

Upplands allmänna läkarförening hoppas på en lösning liknande den som skett i Skåne, där politikerna räknat på de faktiska vårdbehoven och skjutit till pengar för att lägga sjukvårdsbudgeten på rätt nivå. Om detta inte sker, befarar de en kompetensflykt från Akademiska sjukhuset som på sikt urholkar universitetsssjukhuset.

I mitten av november lämnade sjukhusdirektör Marie Beckman Suurküla sin post. I en intervju i Dagens Medicin sa hon att landstingsledningens sätt att driva sjukhuset ”leder till ett haveri” och att personalen ”sparat som gudar” år efter år. Hon sa också att om pengar inte skjuts till, måste politikerna ta konsekvenserna och göra om Akademiska sjukhuset till ett länssjukhus.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera