Nyhetsarkiv

Akademiska inför plan mot undernäring

44 procent av de inneliggande patienterna på Akademiska sjukhuset lider av malnutrition. Nu inför sjukhuset en handlingsplan för att motverka detta.

Sedan 2005 har förekomsten av undernäring bland patienterna mätts årligen på Akademiska sjukhuset. Sedan 2011 omfattas samtliga vårdavdelningar utom barn och de patienter som vårdas palliativt i livets slutskede av dessa mätningar.

– Undernäring riskerar att både påverka resultaten av behandlingar och förlänga vårdtiden. Orsaken kan vara sjukdomsrelaterad men även orsakas av bristfälliga rutiner inom vården. Genom ett förbättrat omhändertagande uppskattar vi att cirka hälften av fallen skulle kunna undvikas, säger Sigrid Wegener, dietist på Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

Den nya handlingsplanen ska se till att patienterna i farozonen fångas in i ett tidigt skede och ges rätt stöd. Personalen på avdelningarna ska kunna studera sina mätresultat och arbeta med förbättringar som följs upp under våren. Årets mätning visade att andelen som får mindre än hälften av sitt beräknade energibehov har sjunkit från 23 till 15 procent.

– Det är glädjande att man utvecklat ett verktyg för att identifiera undernäring och att man även har åtgärder som vid uppföljning visat sig ha effekt. Ännu ett steg på vägen att se sjukhusmat och näring som en naturlig och viktig del av behandlingen, säger Bengt von Zur-Mühlen som är vice ordförande i Sjukhusläkarna och som år 2013 satt med i den jury som gratulerade Falun till Sveriges bästa sjukhusmat. Ett pris som Sjukhusläkaren låg bakom.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera