Nyhetsarkiv

Adami leder biobanksutredning

Lagstiftningen kring biobanker behöver anpassas för att underlätta utvecklingen och användningen av proverna i svenska biobanker, det anser regeringen. Johanna Adami, rektor vid Sophiahemmet högskola och adjungerad professor vid Karolinska institutet har därför utsetts till särskild utredare för att se över lagstiftningen som reglerar hanteringen av och information kring humanbiologiskt material.

Utredningens syfte är bland annat att anpassa lagstiftningen för att förbättra förutsättningarna för användning av prover och uppgifter i svenska biobanker för patientens, hälso- och sjukvårdens och forskningens behov. Utredaren ska också säkerställa att hanteringen av vävnadsprover vid biobanker och information om dessa prover fortsatt sker med respekt för den enskildes personliga integritet och självbestämmande.

”Genom en moderniserad reglering av biobanker kan vi underlätta för den praktiska hälso- och sjukvården samtidigt som vi ger bättre förutsättningar för såväl forskning som life sciencearbete” säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i en kommentar.

”Vi måste stärka Sveriges konkurrenskraft inom medicinsk forskning och då är användningen av biologiskt material i biobanker i kombination med olika registerdata en viktig pusselbit. Vi behöver också få på plats en lagstiftning som stärker samarbetet i vården, men även underlättar för forskning som använder prover med tillhörande personuppgifter” säger minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

Utredaren Johanna Adami ska lämna in en delredovisningen senast den 1 maj 2017 och en slutredovisning senast den 31 december 2017.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera