Nyhet

Acko Ankarberg Johansson: i maj påbörjas utredning om förstatligad sjukvård

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson gästade Sjukhusläkarnas fullmäktige och berättade bland annat att startskottet för den utlovade utredningen om en förstatligad sjukvård planeras att gå i maj.

– Idag har vi en för låg lägstanivå på sjukvårdens vårdkapacitet. Om vi inte ens klarar en storhelg med tre virus, hur ska vi då klara ett väpnat angrepp? säger Acko Ankarberg när hon inleder sitt tal till läkarna som har samlats på fullmäktige.

Vi måste helt enkelt vara bättre förberedda på en masskadesituation, menar Acko Ankarberg Johansson. Och i det ingår bland annat att vända utvecklingen och öka antalet vårdplatser, något som är en väldigt prioriterad fråga för regeringen framöver, betonar hon.

– Vårdplatsbristen är akut. Överbeläggning är dåligt men utlokalisering är ännu värre, säger hon.
Sjuksköterskorna vi behöver finns, men de har lämnat yrket, menar Acko Ankarberg.

– Många lämnar för att arbetet är för tungt. Skulle alla de sjuksköterskor som jobbar deltid idag gå upp till heltid skulle vi ha 8000 fler tjänster. Därför är det viktigt att vi åtgärdar de brister som finns i deras arbetsmiljö.

Från politiken behöver man möta den frustration och trötthet som finns hos många anställda inom vården, anser hon.

– Därför har vi gett ett särskilt och nytt uppdrag till nationella vårdkompetensrådet: agera mot kompetensbristen och kom med reella förslag som kan åstadkomma förbättringar.
Primärvården måste också ges möjlighet att ta ett helhetsansvar för sina patienter, betonar Acko Ankarberg.

På många områden fungerar det inte att ha det uppdelat i 21 olika regioner Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson

– En god och nära vård bygger på att man får en fast läkarkontakt och sedan måste man ha bra samarbete i systemet. Där har ni inom Sjukhusläkarna en viktig uppgift att komma med förslag på hur det kan fungera bättre och vad det är som hindrar er att göra jobbet.

Acko Ankarberg avslutade med några ord om vårdens organisation och styrformer.

– På många områden fungerar det inte att ha det uppdelat i 21 olika regioner. Vi har många förslag på hur vi kan öka den nationella styrningen och vi har noga följt det ni har efterlyst och påtalat i tidningen Sjukhusläkaren om att styrningen av vården bör utgå från en myndighet och inte från regionerna, säger hon och avslöjar att startskottet för utredningen om förstatligad sjukvård planeras att gå i maj.
Ett uttalande som möttes av rungande applåder av deltagarna på fullmäktige.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera