Nyhetsarkiv

77-årige Stig bollplank på Karolinska

Han är utbildad byggnadsingenjör och driver ett eget företag inom det byggkeramiska området.

– Jag arbetar fortfarande, på konsultbasis och i begränsad omfattning.

För drygt 20 år sedan genomgick han bypass-kirurgi och för fem år sedan gjorde han en ballongvidgning, PCI.I dag känner han sig trygg med sin hjärtsjukdom och har inte längre några symtom. Det är i stället andra sjukdomar som väcker hans oro.

– Jag har drabbats av en neurologisk åkomma och genomgår för närvarande en utredning.

Stig Lodén har många års erfarenhet av att vara patient i vården. När han låg inne på sjukhus för bypass-operationen växte tanken på att skriva en bok som kunde hjälpa andra drabbade.

Många funderingar

Boken ”Hjärta med smärta” kom ut 1999 och handlar om livet före, under och efter en kranskärlsoperation. När Stig fick beskedet att han måste opereras uppstod många funderingar.

Hur mår man före och efter en sådan operation?

Hur blir livet efter operationen? Hade han kunnat göra något för att minska riskerna att bli sjuk?

Boken omfattar även en faktadel som har granskats av några av landets främsta specialister inom respektive område.

– Jag hittade själv ingen bra och lätt­tillgänglig information och bestämde mig därför att skriva boken. Jag är en ganska vetgirig person och tycker om att sätta mig in i saker som jag inte vet så mycket om.

Med i utvecklingsarbetet

I arbetet med boken fick Stig Lodén kontakter med patientorganisationer och deras lokalföreningar.

I våras blev han tillfrågad av arbetsgruppen för värdebaserad vård inom hjärtsjukvården om han ville vara med i utvecklingsarbetet.

– Det känns väldigt roligt att få chansen att delta. Vi har hittills haft två möten och inom kort ska vi träffa sjukhusledningen för Huddinge sjukhus.

Stig Lodén säger att han har stor respekt för vetenskap och beprövad erfarenhet och litar på professionens kunskap när det gäller medicinska bedömningar och prioriteringar. Men, menar han, det kan också vara viktigt att fånga patienters tankar och känslor inför, under och efter olika ingrepp och behandlingar. Forskning har visat att tankar och känslor kan vara av stor betydelse för såväl behandlingsresultatet som läkningsprocessen.

– Det är väldigt positivt att det finns ett så stort intresse för hur patienten upplever vården. Det går ju väldigt fort idag, och man hinner bara prata om det absolut nödvändigaste och glömmer ibland bort de mjukare aspekterna, säger Stig.

Utskrivningsprocessen

En av de delar av sjukhusvården han gärna skulle vilja påverka är utskrivningsprocessen. Det är lätt, menar han, att känna sig osäker och ambivalent när man ska skrivas ut från sjukhus. Man står med den ena foten i sjukhusvården, och den andra på väg till hemmet, fylld av frågor som man behöver bolla med vårdteamet: vad ska jag som patient tänka på när jag kommer hem? Kan jag motionera, vad bör jag äta? Hur minskar jag risken att bli sjuk igen? Vilka symtom behöver jag ta på allvar?

Stig Lodén berättar om när han blev utskriven från sjukhuset efter bypass­-­operationen; en läkare han inte träffat tidigare, kom förbi med en pärm i famnen och konstaterade snabbt att ”Jaha, du Lodén du ska skrivas ut”. Något större utrymme för frågor fanns inte.

– Jag tycker att man bör ha med en anhörig i samband med utskrivning, eftersom man som patient kan vara ganska omtumlad och kanske inte riktigt närvarande. Det är en psykisk omställning att gå från sjukhuset till hemmet.

I arbetsgruppen för värdebaserad vård inom hjärtsjukvården på Karolinska universitetssjukhuset hoppas Stig kunna dela med sig av sina tankar och idéer om vad man från vårdens sida kan behöva efterfråga för att skapa bättre kommunikation och en tryggare och säkrare vård. Han deltar som så kallad forskningspartner genom Riksförbundet HjärtLung.

– Redan vid vårt första möte pratade vi om utskrivningsprocessen och hur den kan bli bättre ur ett patientperspektiv. Men vi är bara i början av arbetet och på sikt kommer jag att försöka få in fler patientröster, säger Stig Lodén.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera