Nyhetsarkiv

70-talsteknik prövas för svåropererade tumörer

Andra alternativ vid svårbehandlade tumörer är RF, radiofrekvensbehandling och mikrovågsbehandling. Den nygamla tekniken, IRE, irreversibel elektroporering, testas nu i nya studier vid sjukhuset. Operatören lägger ett pulsatilt elektriskt fält av likström över tumörcellerna. Det elekrtiska fältet orsakar små hål på cellmembranet som öppnar sig och dör. En finess med tekniken är att stödjevävnad runt kärl och gallgångar inte skadas.

– Det gör att vi kan behandla tumörer som omsluts av ett kärl eller en gallgång. Tumören klarar inte av den drastiska förändringen i miljön, berättar professor Per Hellman.

Ett problem är att likström kan påverka hjärtrytmen. Patienten måste därför vara uppkopplad till EKG så att det går att anpassa de elektriska stötarna till hjärtslagen.
Hittills har IRE testats på enstaka levertumörer, som annars inte skulle gå att operera. Några fler pankreastumörer har genomgått denna behandling med bra korttidsresultat, men någon längre tids utvärdering av tekniken har ännu inte skett.

RF är den metod som använts längst, cirka 15 år, för behandling av levertumörer vid Akademiska sjukhuset. En nål med högfrekvent växelström förs in i levertumören där temperaturer på 80-90 grader kan uppstå. Det överlever inte cellerna kring nålspetsen.

Behandlingen pågår under cirka 10 minuter och hur stor nekrosen blir avgörs av nålens storlek. Ett stort kylande kärl i närheten av tumören kan dock sänka temperaturen och göra att behandlingen inte blir fullständig.

Mikrovågsbehandling är lite av samma teknik och har använts i cirka två år. För att ta död på tumörcellerna skickar man in mikrovågor i tumören istället för växelström. Fördelen är att dessa inte kyls ned lika lätt.

Ett annat område där mikrovågsbehandling varit framgångsrik är vid prostatacancer.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera