Nyhetsarkiv

70 procent på landsbygden har inte råd att söka sjukhusvård

Många sjukhus överlever genom en generös läkemedelsförskrivning. Enligt UNICEF går 60 procent av Kinas sjukvårdskostnader till läkemedel. Det globala genomsnittet är cirka 15 procent.

Jämfört med många andra länder har den kinesiska statens satsningar på hälso- och sjukvård de senaste decennierna varit högst blygsamma.
Endast cirka 1, 4 procent av BNP går i dag till offentliga utlägg för sjukvård.

Under 2001 var Kinas utlägg för hälso- och sjukvård per individ 49 US dollar, jämfört med Sverige 2150 dollar, USA 4 887, Japan 2 627, Australien 1 741, Brasilien 222 dollar.
En studie från Världshälsoorganisationen, WHO, visar att det finns en klar koppling mellan sjukvårdskostnader och fattigdom.

För cirka 30 procent av de fattiga på landsbygden i Kina är de ekonomiska svårigheterna direkt kopplade till sjukvårdskostnader. Men även i städerna har många idag svårt att betala utgifter för vård och behandling och utvecklingen har gått snabbt åt fel håll. 1988 var 4,4 procent av de familjer som klassades som fattiga i städerna utarmade på grund av utgifter för sjukvård, visar WHO-studien. År 2003 hade antalet stigit till 25 procent.

Samma studie visar att 70 procent av befolkningen på landsbygden och över hälften (56 procent) av invånarna i städerna avstår från att söka sjukhusvård på grund av oförmåga att betala för kostnaderna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera