Nyhetsarkiv

65 procent av landets befolkning saknar yttrandefrihet på jobbet

65 procent av alla anställda gör klokt i att hålla tyst på jobbet där de har sin huvudsakliga verksamhet under dagtid! Gör de inte det så åker de ut och de har inget sätt att skydda sig. Yttrandefrihet finns enligt lagen bara för de 30-35 procent som är offentligt anställda, men även för dem är det idag farligt att använda sig av yttrandefriheten.

Lennart Lundquist, professor i statskunskap vid Lunds universitet var mycket kritisk till hur Sveriges beslutsfattare skyddar demokratin då han talade inför en fullsatt sal på Sjukhusläkaren och Sjukhusläkarföreningens seminarium om yttrandefrihet inom sjukvården i Läkaresällskapets lokaler för en tid sedan.

Oppositionslandstingsrådet Ingela Nylund Watz (s) ville ändra lagstiftningen så att alla som arbetar i offentligt finansierad verksamhet får meddelarfrihet och yttrandefrihet.
– Avtalen mellan landstingen och privata entreprenörer är bara ett slag i luften! Vilken gläjde har den anställde av att vårdgivaren får betala skadestånd eller att landstinget säger upp avtalet? Den anställde förlorar ju jobbet i vilket fall som helst.

– Ska man gå avtalsvägen måste avtalen göras mellan arbetsgivaren och den anställde, men allra bäst är det om någon av Sveriges sjukvårdshuvudmän går i bräschen och kräver lagstiftning, tycker Ingela Nylund Watz.

Roger Skogman, “Årets Visslare”,
riktade viss kritik mot de centralt aktiva fackliga företrädarna för deras njugga engagemang.
– Det är viktigt att få stöd från facket centralt. Det är tufft för de lokala fackliga företrädarna att ställa upp för personer som utmanar ledningen på arbetsplatsen, menade han. Roger Skogman önskade också hårdare sanktionsmöjligheter mot de som kränker yttrandefriheten.

– JO:s utlåtanden är alldeles för tandlösa och får ingen som helst effekt.

Lojalitetsklausuler inom offentlig verksamhet är inget man behöver följa, inte heller direktiv att endast en person får framföra huvudmannens åsikter.
– Arbetsgivaren kan utse en person att exklusivt framföra arbetsgivarens åsikter, men den anställde har alltid rätt att framföra sina egna åsikter offentligt, klargjorde, Carl Gustaf Spangenberg, universitetslektor på juridicium på Uppsala universitet.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera