Nyhetsarkiv

6000 klagomål från patienter väntar nu på utredning

Det har varit ett tufft första år för personalen vid ”enheten för enskildas klagomål”. För knappt ett år sedan tog den nyinrättade enheten vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning över stora delar av de uppgifter som HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd tidigare hade.

Starten var minst sagt i uppförsbacke med en kraftig underbemanning, nya handläggare och ett arv på 2.400 gamla ärenden från HSAN. Arbetet ska nu i första hand inriktas på att hitta brister i systemet inom hälso- och sjukvården och komma till rätta med dessa, inte att leta fel hos de som arbetar i sjukvården.

Susanne Gullack Flyrén (bilden) som tillträdde som enhetschef i augusti tvingas lägga en stor del av sin tid på att försöka hitta handläggare till enheten. Trots att det gått snart ett år är man ännu inte fulltaliga. Fortfarande söker man ett tiotal handläggare.

Det är inte helt lätt att hitta lämplig personal tillstår hon. Vid enheten ska finnas olika handläggare, jurister, läkare och specialistsjuksköterskor. Idag har enheten 27 handläggare, men man behöver vara 36.

30 nya ärenden per dygn

– Vi tar emot 30 ärenden per dygn. Det är en blandning av klagomål på dåligt bemötande till väldigt allvarliga händelser, berättar Susanne Gullack Flyrén.

Totalt har cirka 6000 ärenden kommit in förutom dem som man fick ärva från HSAN.
Men Susanne Gullack Flyrén är optimistisk.

– Målet är att samtliga anmälningar som kommit in före den första oktober i år ska vara granskade den sista juni nästa år, förklarar hon.

Det är tillsynsavdelningens regionala enheter som nu får ställa upp och hjälpa till att jobba sig igenom alla högar av klagomål.

Hon berättar att det finns en entusiasm hos de nya handläggarna att skapa nya rutiner och lösningar för att få det att fungera.

– Jag tycker att det är roligt att vara med om att bygga upp något helt nytt, säger hon.

Ännu inte hittat formen för granskningarna

Men det är ännu för tidigt att tala om granskningar av systemfel i vården som det är meningen att de ska göra. Rutinerna är inte riktigt på plats och det är fortfarande oklart hur man ska gå tillväga för att hitta dessa fel och följa upp dem.

– Lagen är ny och det är lite svårt att hitta formen för arbetet och veta var vi ska lägga krutet. Vi har fokus på systemet när vi granskar klagomålen som kommer in, men det har inte anmälarna, konstaterar Susanne Gullack Flyrén.

Fortfarande handlar de flesta anmälningar om enskilda personer i vården som man är missnöjda med.

Från många läkare har det kommit klagomål på dubbelarbete. Det har handlat om fall som redan blivit utredda enligt Lex Maria som sedan blivit föremål för ytterligare en utredning på grund av enskilda klagomål från patienter.

Patienter har klagat på långa väntetider

Patienter som hamnat långt ned i högarna av klagomål har också hört av sig till Socialstyrelsen och är irriterade över att det inte går tillräckligt snabbt.

– Allt det här tar också tid från vårt arbete att granska klagomål som kommer in, suckar Susanne Gullack Flyrén.

På Sjukhusläkaren har vi hittat ett fall där föräldrar till ett barn som avlidit i samband med vård lagt ut namnet på sjukvårdspersonalen på nätet.

– Om vi inte klarar av att ta hand om anmälningarna i rimlig tid kan både uthängningar på nätet och polisanmälningar öka. Därför är det viktigt att vi kommer ikapp och hittar våra rutiner, säger Susanne Gullack Flyrén.

Lugnare på HSAN

Hos HSAN som i dag ligger hos Kammarkollegiet, och där man tar beslut om disciplinpåföljder, är det betydligt lugnare än vid samma tid förra året. Sedan Socialstyrelsen tog över klagomålen från allmänheten har bara en tredjedel så många ärenden kommit in för bedömning jämfört med förra året och disciplinpåföljder har minskat kraftigt.

Fakta disciplinpåföljder
Statistiken visar att när det gäller förskrivningsrätten och prövotiden så har disciplinpåföljderna minskat, men inte när det gäller indragning av legitimation. Så här ser statistiken ut:

Begränsad förskrivningsrätt
2011 (jan- nov): 6
2010: 17

Prövotid
2011 (jan- nov): 24
2010: 38

Indragen legitimation
2011 (jan- nov): 18
2010: 19

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera