COVID-19

”500 kronor extra för arbetet i pandemin – det är inget att ha”

Ekonomisk ersättning, friskvårdsbidrag eller nya arbetsskor? Det är stor skillnad på vad läkare och annan vårdpersonal runt om i landet har fått som tack för insatserna i pandemin. I Region Östergötland har de anställda fått var sitt presentkort på 500 kronor, vilket inte direkt var vad man hade hoppats på, enligt läkarföreningen.

– Många anställda tycker att de lika gärna kunde ha varit utan den här gåvan. 500 kronor extra för arbetet i pandemin? Det är väl inget att ha. Så resonerar många, och jag kan hålla med. Det känns onödigt, säger Carin Larnert Hansson, ordförande för Östergötlands läkarförening.

Lite mer än hälften av regionerna har på olika sätt beslutat om särskild ersättning till läkare och annan vårdpersonal för arbetet i pandemin, enligt Sjukhusläkarens pejling. I Västra Götalandsregionen fattade regionstyrelsen i våras exempelvis beslut om att all vårdpersonal som jobbar med covid-19-patienter fram till 30 juni skulle få 500 kronor extra per pass. I Västmanland fick läkare som jobbade inom covid-intensivvården, vid sidan av ett antal förmåner, en engångsersättning på 20 000 kronor. Och i Region Stockholm var ju krislägesavtalet och dess ersättningsregler aktiverat inom intensivvården från början av april till slutet augusti. För att nämna tre exempel.

En tredjedel av regionerna har, grovt sett, samtidigt tagit beslut om olika former av presenter och gåvor. Region Örebro län har till exempel beslutat om ett gåvokort om 1 000 kronor och höjd friskvårdsersättning med 2 000 kronor för regionens samtliga medarbetare. Region Uppsala har på liknande sätt, förutom ersättning för flyttad semester, tagit beslut om att höja friskvårdsbidraget till 3 000 kronor, samt ge ersättning för nya arbetsskor på 1 000 kronor till medarbetarna som arbetat nära covid-19-patienterna.

Fem regioner, däribland Skåne och Västerbotten, har i sin tur inte infört någon särskild ersättning eller liknande alls.

I Region Östergötland har läkare och annan vårdpersonal, i likhet med på andra håll, slitit hårt under pandemin, inte minst inom intensivvården. I dagsläget ligger regionen fortsatt relativt högt i statistiken över antalet avlidna i covid-19 per 100 000 invånare, samt vad gäller antal konstaterade fall, men situationen kopplat till covid-19 har överlag varit något lugnare under en tid.

– Vårdpersonalen har generellt gjort en fantastisk insats i pandemin. Utan personalens hårda och lojala arbete hade situationen varit en annan. Att regionen då vill ge medarbetarna ett presentkort på 500 kronor… Det gör varken till eller från, om du frågar mig, säger Carin Larnert Hansson.

Vi har verkligen kämpat för de som inte har fått semester som vanligt. Carin Larnert Hansson, ordförande för Östergötlands läkarförening

De flesta medarbetarna i Region Östergötland har kunnat ta ut semester mellan juni och augusti, enligt regionens eget underlag. Inom vissa delar av intensivvården har dock enbart tre veckors semester beviljats under perioden. Ett antal anställda har ändå kunnat få ytterligare semester under sommaren. I annat fall har medarbetarna fått en fjärde semestervecka under hösten.

– Vi har verkligen kämpat för de som inte har fått semester som vanligt. Det handlade visserligen om ett fåtal anställda inom thoraxanestesin, men det är så klart likafullt en viktig fråga, säger Carin Larnert Hansson.

Läkarföreningen drev kravet att alla anställda som inte fick sin semester som vanligt skulle få dubbelt så många semesterdagar, men regionen vägrade. I stället fick alla samma ersättning oavsett lön. Alla fick 1 600 kronor för varje semesterdag som de inte kunde ta ut. Ersättningen kunde bli aktuell för de 20 semesterdagar som man ska ha rätt till under juni, juli och augusti.

Det var en stor besvikelse. Cheferna skyllde på att det var ett politiskt beslut. Carin Larnert Hansson, ordförande för Östergötlands läkarförening

– Det var en stor besvikelse. Cheferna skyllde på att det var ett politiskt beslut. Det är klart att en undersköterska som får 1 600 kronor blir mycket gladare än en läkare. Många läkare kände att de i praktiken inte fick någon ersättning.

Zilla Jonsson, HR-direktör på Region Östergötland, framhåller i en kommentar att hon förstår att man kan se olika på regionens ersättningspaket utifrån sin individuella situation och lönenivå.

– Beslutet grundades inte på enskilda yrkeskategoriers olika avtal eller lönenivå, utan utifrån behovet av vårdkapacitet, konsekvenser för arbetsmiljö och återhämtning. Annat som varit viktigt att åstadkomma är möjligheten för psykiskt stöd där Region Östergötland under våren exempelvis tecknade extra avtal med företagshälsovården.

Hon anser vidare att Region Östergötland främst ska arbeta med långsiktighet, även om pandemin inneburit behov av kortsiktiga lösningar.

– Vi arbetar mycket med den långsiktiga lönebildningen, då vi ser att det har större effekt över tid än de kortsiktiga insatserna.

Här kan du ta del av svaren i Sjukhusläkarens enkät till regionerna om eventuella ersättningar, satsningar eller gåvor till läkare och annan vårdpersonal i pandemin. 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-04

Ledaren: "Låt patienterna styra resurserna rätt" / Sjukhusläkaren granskar: Skräckväntetider i Sverige / Krönika: "Det går att förbättra tillgängligheten för hälso- och sjukvården!" / Specialistbristen del 3

Prenumerera