Nyhetsarkiv

3D-skrivare kan göra donatorer överflödiga i framtiden

På Chalmers har man redan skapat nya öron utifrån stamceller från patienter på Sahlgrenska sjukhuset.

Bakom den banbrytande forskningen ligger Paul Gatenholm och hans forskarlag, som hoppas alla sjukhus i framtiden ska ha bioskrivare i operations­salarna, som kan skriva ut organ med patienternas egna celler som byggnadsmaterial.

På sikt räknar forskarlaget med att tekniken kommer att lösa frågan om bristen på organ för transplantationer, men innan man är där ska nu bioskrivarna användas för att skriva ut delar av organ som kan användas för läkemedelstester.

Läs mer på: http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Manskliga-kroppsdelar-skrivs-ut-i-3D.aspx

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera