Nyhetsarkiv

360 miljoner kr ska stimulera utvecklingen av vårdval för specialister

Några nya vårdval har sjösatts även i Region Skåne och Uppsala län. Däremot går utvecklingen av Hallandsmodellen ”Vårdval plus” betydligt långsammare än beräknat och starten är uppskjuten till januari 2013.

Samtidigt har regeringen stimulansmedel att fördela, sammanlagt 360 miljoner kronor över tre år. Roger Molin, tidigare enhetschef på SKL, har utsetts som vårdvalssamordnare med uppgift att fördela stimulanspengarna.

Under 2012 kommer pengarna att fördelas lika mellan de landsting som åtar sig att uppfylla ett antal kriterier, exempelvis integration mellan primärvård, öppen specialistvård och sjukhus, hög innovationstakt, flytt av sjukhusvård till öppenvård och att satsningarna innefattar forskning, utveckling och utveckling. De landsting som tar emot stimulanspengar åtar sig även att delta i ett nätverk för systematiskt erfarenhetsutbyte.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera