PLATS FÖR ADMINISTRATION

300 läkare i protest mot utformningen av nya akutsjukhuset i Västerås

Färre tysta rum och fler öppna kontorslandskap, brist på expeditionsutrymmen, vilorum och logistiska samband. Över 300 läkare har protesterat mot utformningen av det nya akutsjukhuset i Västerås.

Den 12 januari i år hölls ett “storläkarmöte” som leddes av representanter från Västmanlands läkarförening och programkontoret för det nya akutsjukhuset i Västerås (NAV).

– Vi fick bra respons från våra kollegor på mötet, men inga nya besked från programkontoret och de styrande politikerna har aktivt valt att avstå från fortsatta diskussioner trots inbjudan, säger Annika Gunnarsson, barnläkare och ledamot i Västmanlands läkarförening.

Tillsammans med sin kollega Joel Särnefält, ST-läkare på röntgenkliniken och ledamot i läkarföreningen, finns en stor oro i läkargruppen över bristen på administrativa platser i närheten av vårdverksamheten.

– Vi har tagit kontakt med politiken eftersom vi inte fått tillräcklig respons för våra synpunkter hos NAV-programkontoret. Men regionledningen har aktivt valt att inte medverka i diskussionerna utan hänvisar till programkontoret. Nyligen träffade vi även den politiska oppositionen och gav vår syn, men vi har därefter inte haft någon ytterligare kontakt.

Enligt Joel Särnefält handlar synpunkterna om ett bristande inflytande över utformningen av akutsjukhuset:

  • Placeringen och bristen på expeditionsutrymmen, storleken och placeringen av förrådsutrymmen, brist på viloutrymmen och logistiska samband.
  • Läkares administrativa yta.

– Det fanns ursprungligen en plan att ersätta dagens administrativa rum med öppna kontorslandskap, som på NKS, men den planen har programkontoret backat ifrån. Rummen som kan upplåtas åt läkares administrativa arbete ser ändå ut att decimeras. Vi har påpekat att detta inte går. De svar vi fått är att det finns utrymmen i den äldre sjukhusbyggnaden som kan upplåtas. Om inte läkare och annan vårdpersonals kompetens tas tillvara riskerar vården att bli både sämre och mindre resurseffektiv.

Mikael Andersson Elfgren (M) är ordförande för regionstyrelsen i Västmanland.

– Det pågår en dialog mellan programledning, verksamhet och fackförbund för att på bästa sätt möta både patienternas, verksamhetens och medarbetarnas behov i de nya sjukhusbyggnaderna. Vi har fullt förtroende för att dialogen mellan programmet och hälso- och sjukvården hanterar alla detaljer kring dessa avvägningar.

Det nya akutsjukhuset beräknas stå klart för inflyttning av patienter 2030. Budgeten uppgår till cirka 7 miljarder kronor.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera