Nyhetsarkiv

De här artiklarna läste flest på webben 2016

Ett brev från visslande kirurger, röster om Macchiarini-skandalen, Försäkringskassans kompletteringsiver, en vårdmanifestation under parollen ”Slut på rean – En annan vård är möjlig” och Norges väg bort från att slå samman små enheter till stora – det är ett axplock från förra årets nyhetsflöde. Sjukhusläkaren presenterar här de tio artiklar som flest av er ville läsa under 2016. Trevlig läsning!

Anmälarnas egna ord om KI:s agerande

I ett brev berättar de fyra visselblåsande kirurgerna själva om Karolinska institutets agerande i Macchiarini-skandalen. I februari 2016 publicerade Sjukhusläkaren brevet i sin helhet.

Läs hela artikeln

Dokumentär om rutiningrepp som slutade med döden

30-årige Rikard Langewolf kom in till akuten på Karolinska sjukhuset i Solna med smärtor i magen som visade sig vara gallsten. På grund av platsbrist får operationen vänta, vilket leder till nödlösningar och stora komplikationer. Två månader senare dör Rikard Langewolf. Hans historia berättas nu i en ny dokumentär i Sveriges Radio P1.

Läs hela artikeln

Läkare ÄR schemalagda

”Idag läggs istället oändliga jourtimmar på att leta vårdplatser, på att behandla patienter på avdelningar med fel kompetens, på att stötta nya och oerfarna sjuksköterskor eftersom de erfarna sjuksköterskorna sagt upp sig pga arbetsbelastning och dåliga arbetstider, på att ta hand om sköra äldre som hellre borde vårdas i sitt vanliga boende eller på patienter på akuten som borde gått till primärvården. Detta skapar en högre andel arbetad tid. Jourtillgänglighet på sjukhus är ingen självklar serviceinrättning och ska inte brukas på fel sätt”, skriver Karin Båtelson.

Läs hela artikeln

”Det handlade bara om business redan från början”

Han har varnat för faran att blanda forskning med business i årtionden. Om någon kan säga ”vad var det jag sa” när det gäller Macchiarini-skandalen så är det professor Johan Thyberg.

Läs hela artikeln

Försäkringskassans kompletteringar stort arbetsmiljöproblem för läkarna

Frågor som är omöjliga att besvara eller helt irrelevanta – och som kostar tid, kraft och miljontals skattekronor. Rapporten Kompletteringsträsket från Företagsläkarna visar att två av tre begäranden om komplettering från Försäkringskassan inte anses relevanta av läkarna och kostar samhället stora summor varje år.

Läs hela artikeln

Brist på tusentals specialister – läs listan

Hur många specialister saknas det inom din specialitet och hur ser det ut i framtiden? Vad är det största problemet och vad kan man göra åt det? Här är ett sammandrag av svaren från 39 av de 50 tillfrågade specialitetsföreningarna.

Läs hela artikeln

KI hade all information redan för 1,5 år sedan

KI hade all information de behövde för att bevisa oredlighet från Macchiarini redan för ett och ett halvt år sedan. Att inleda en utredning nu är bara en avledningstaktik för att lura media och allmänhet. Det skriver de fyra anmälarna i ett officiellt svar till KI.

Läs hela artikeln

Tre sjuksköterskor drar ihop vårdmanifestation

Tre engagerade sjuksköterskor, Agneta Lenander, Charlotta Dickman och Päivi Vilkkavaara hoppas kunna samla vårdpersonal, patienter och anhöriga till en stor gemensam manifestation under rubriken ”Slut på rean – En annan vård är möjlig” i september.

Läs hela artikeln

Norge har släppt tron på att slå samman små sjukhus

Omvandling av små enheter till stora – nei takk! I Norge har Läkarförbundet fått regeringen att släppa tron på sammanslagning av små sjukhus – och i stället lyckats tvärvända utvecklingen­­ till att successivt­­ splittra upp de stora kolosserna igen.

Läs hela artikeln

Vänliga chefer gallras bort på Nya Karolinska

Intelligenta chefer – men inte alltför vänliga. Samtliga chefer på Nya Karolinska rekryteras med hjälp av intelligens- och personlighetstest där egenskaper som vänlighet, värme och förmåga att samarbeta viktas mot intelligensen – och ger poängavdrag. En algoritm vars vetenskapliga grund nu ifrågasätts av flera läkare.

Läs hela artikeln

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera