Nyhetsarkiv

”Har aldrig sett maken till negativa referenser”

Karolinska Institutet får hård kritik för sin hantering av Macchiarini av den externa utredarna Sten Heckscher, Ingrid Carlberg och Carl Hahmberg. Bland annat anser utredarna att KI visat på en närmast nonchalant förhållning till regelverk och rutiner och att även institutet bär ett visst ansvar för de operationer som genomförts på Karolinska.

Sten Heckscher som presenterade den granskning han lett,  gick först in på rekryteringen av Macchiarini 2010. Där har han tagit del av mejl som personer på olika håll i europa som tidigare arbetat med Paolo Macchiarini skickat till Karolinska Institutet när rekryteringen påbörjats. Det rörde sig, som Sten Heckscher uttryckte det om ”ord och inga visor”. Omdömena var anmärkningsvärt negativa. Macchiarini beskrivs som nonchalant vad gäller regler och etiska tillstånd, att inte vara en lagspelare och att tumma på sanningen.

– Jag har aldrig, i något ärende sett maken till negativa referenser, säger Sten Hecksher.

De negativa omdömena tappades dock, enligt Heckscher bort på vägen. Dåvarande rektorn Harriet Wallberg nåddes endast av en sammanfattning i ett mail från den prefekt som ansvarade för rektyreringen av Macchiarini. Att Harriet Wallberg endast nåddes av en svepande beskrivning av de negativa omdömena borde trots allt har lett till åtgärder.

– Att rektor då inte ser till att det sker en fördjupad analys är mycket märkligt. De här uppgifterna har vi också hittat för att personer försett oss med mejlen, i akten finns inga papper på det här.

Heckscher gick vidare in på ansvarsförhållandet för de tre luftstrupstransplantationer som geomfördes på Karolinska sjukhuset. Där slår han fast att sjukhuset är ansvarigt, eftersom Paolo Macchiarini var anställd även på sjukhuset. Men eftersom KI marknadsfört operationerna som forskningsframgångar och även åberopat dessa när man redovisat forskningsmedel så kan inte KI anses helt utan ansvar. Sten Heckscher anser att KI borde ha haft bättre koll på operationerna.

– Man kan inte begära att universitetet ska stoppa operationerna. Men framförallt transplantationerna av patient två och tre borde KI ha försäkrat sig om att gällande regler följdes.

Som sammanfattning har Sten Heckscher stark kritik mot Karolinska institutets förvaltningskultur, som han nu starkt uppmanar KI att ta itu med. Bland annat skulle Macchiarini antagligen aldrig ha anställts om de negativa omdömena om honom hanterats på ett korrekt sätt, så att de gått vidare till rätt personer och sedan utretts ytterligare.

Heckscher använder även ordet ”slafsigt” för att beskriva KI:s hantering av Macchiarinis bisysslor. Macchiarini fyllde i en blankett där han intygade att han inte hade bisysslor, och den blanketten fick sedan passera utan att någon anmärkte på att Macchiarini de facto hade bisysslor i andra länder.

– Det blir viktigare att han har fyllt i blanketten än vad som verkligen står på den. Någon borde åtminstone frågat Macchiarini om han inte förstått blanketten.

Sten Heckscher ser genomgripande tecken på ett kultur där man ser regler som ett byråkratiskt ondo och han anser att det finns en ”anmärkningsvärd nonchalans” mot att iaktta regler och bestämmelser, även när det gäller så enkla saker som diarieföring.

– Det är som att man inte alls ser att regler finns till för att garantera en rättssäkerhet och så att man har ett bra underlag för sina beslut. En bra förvaltningskultur hjälper ju en att fatta kloka beslut, och det är viktigt för KI att ta itu med i framtiden.

Hela rapporten kan du läsa här. 

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera