Nyhetsarkiv

”KI har inte skött uppdraget tillfredsställande”

Karolinska institutet meddelar nu att man hunnit sätta sig in mer i den externa revisionsrapporten angående biobanksprojektet BBMRI. KI meddelar att man tar till sig kritiken, och att man som tidigare aviserat ska låta KI:s internrevision granska de ekonomiska frågorna” Så här skriver KI ytterligare:

” Karolinska Institutet har inte skött uppdraget tillfredsställande. Det tog för lång tid att få en styrelse och en strategiplan på plats, och styrningen av projektet har varit otydlig. Det har också funnits samarbetssvårigheter inom projektet som KI inte lyckats komma till rätta med. Däremot fanns det stöd för att förlägga biobanken på KI, vilket också bekräftas i den aktuella granskningen från Vetenskapsrådet. Det finns formella otydligheter i hur beslutet togs men det är rätt i sak.

Det finns också kritik som handlar om att vi skulle gynnat oss själva i fördelningen av resurser. I rapporten finns ett sakfel som gäller investering i utrustning: beloppet för KI inkluderar även personalkostnader och beloppet för övriga universitet är 4,6 miljoner kronor och inte 4 600 kr (4,6 TKR) som felaktigt anges i rapportens inledning.

Biobanker har stor betydelse för den medicinska forskningen. BBMRI.se har varit en mycket viktig kapacitetshöjning för svensk epidemiologisk forskning och bidragit till att föra forskningen framåt”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera