Nyhetsarkiv

100 kliniker som alltid är överfulla

På kirurgkliniken i Västerås är det vardag med 120 procents beläggning – ibland 140 procent – och vissa stunder ännu mer.  

Sjukhusläkaren avslutar nu 2014 års granskning av bristen på vårdplatser med en kartläggning av beläggningen på kliniknivå. En statistik som aldrig tidigare redovisats, varken av SKL eller myndigheter.

Vi har granskat beläggningen på 16 sjukhus under jan-april och september. Vi fann 100 kliniker, ja egentligen fler, som alltid är överfulla.
Här är verkligheten en helt annan än SKL:s officiella statistik på landstings- och sjukhusnivå.
Här handlar det inte om en eller två procents överbeläggning och ännu färre utlokaliserade, som i den officiella statistiken, utan för flera av klinkerna om fem till tio gånger så många.

Här är listan på 100 överfulla kliniker:

Beläggning i genomsnitt under fem månader 2014
(Januari, februari, mars, april och september)

Akademiska sjukhuset
Intern/lungmedicin: 104,6 %
(+ 11,1 procent utlokaliserade patienter)
Kirurgi: 101,8 %
Kardiologi: 98,9 %
Infektion: 97,2 %
Ortopedi: 96,3 %

Danderyds sjukhus
Medicin: 101,0 %
Njurmedicin: 98,4 %
Infektion: 97,0 %
Hjärtkliniken: 96,0 %
(+ klinikernas utlokaliserade patienter)

Falu lasarett
Medicin: 98,0 %
Kardiologi: 95,2 %
Infektion: 94,2 %
Kirurgi: 92,8 %
(+ klinikernas utlokaliserade patienter)

Gävle sjukhus
Gynekologisk vårdavdelning: 102,0 %
Kirurgavd 11A: 100,1 %
Njur och hematologiavdelning: 100,0 %
(+ klinikernas utlokaliserade patienter)

Helsingborgs lasarett
Kirurgi: 97,9 %
Ortopedi: 97,8 %
Infektion: 6,9 %
Medicin: 94,1 %
(+ klinikernas utlokaliserade patienter)


Karolinska Universitetssjukhuset

(jan-april)
Endokrin, metab och diabetes: 125,8 %
Lung/allergi: 122,3 %
Bröst och endokrin: 117,3 %
Öron-,näs-och hals: 111,8 %
Hematologiskt Centrum: 106,5 %
Ortopedi: 106,0 %
Neurokirurgi: 105,3 %
Gastrocentrum: 104,8 %
Onkologi: 103,8 %
Infektion: 102,3 %
Kliniken för stamcellstranspl: 101,5 %
Neurologi: 100,8 %
Kärlkirurgi: 100,3 %
Rekonstruktion plastikkirurgi: 99,5 %
Urologi: 98.3 %
Hjärt: 98,3 %
Geriatrik: 96,8 %
Reumatologi: 96,3 %
Thorax: 95,0 %
Kvinnokliniken: 93,3 %
Transplantation: 93,3 %
(+ klinikernas utlokaliserade patienter)

Landskrona lasarett
Medicin: 101,2 %

Linköpings Universitetssjukhus
(jan-april)
Njurmedicin: 102,0 %
Kirurgi/avd 103: 101,3 %
Kava: 100,8 %
Ortopedi/ avd 31A: 94,5 %
(+ klinikernas utlokaliserade patienter)
Fotnot: Kirurgen hade 4,96 % utlokaliserade i genomsnitt

Norrlands universitetssjuhus Umeå
Kvinnokliniken: 105,0 %
Kirurgcentrum: 99,6 %
Cancercentrum: 97,8 %
Neurocentrum: 97,2 %
Geriatriskt Centrum: 97,0 %
Medicincentrum: 96,4 %
Infektion: 94,0 %
(+ klinikernas utlokaliserade patienter)

NU-sjukvården
(jan-april)
Specialistmedicin: 107,8 %
Akutmedicin: 105,8 %
Neurologi och rehab: 102,3 %
Kirurgi: 100,0 %
Infektion: 99,8 %
Kardiologi: 98,2 %
Ortopedi: 96,2 %
(+ klinikernas utlokaliserade patienter)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Transplantationscentrum: 103,0 %
Mölndals sjukhus/Sahlgrenska
Geriatrik: 100,8 %
Östra Sjukhuset | Kirurgi: 100,0 %
Neuropsykiatri: 99,0 %
Sahlgrenska | Medicin: 98,0 %
Östra Sjukhuset | med/ger/akut: 97,7 %
Urologi: 96,6 %
…Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Möndals sjukhus | Medicin
och akutmottagning: 96,2 %
Sahlgrenska | Kirurgi: 95,0 %
Neurosjukvård: 92,4 %
(+ klinikernas utlokaliserade patienter)

Skånes Universitetssjukhus
VO Onkologi: 103,9 %
VO Kirurgi och urologi: 98,4 %
Geriatrik: 98,3 %
VO Intermedicin: 97,9 %
Ortopedi: 97,3 %
Verksamhetsområder (VO)
endokrinologi, reprod.med: 96,7 %
VO Infektionssjukdomar: 96,1 %
VO Njurmed, reuma och gastro: 94,6 %
VO hjärt- och lungmedicin: 93,9 %
(+ utlokaliserade patienter)

Sundsvalls sjukhus
(jan-april)
Medicin (avd 26B): 101,3 %
Onkologi (avd 13): 100,3 %
Hjärtmedcin (avd 27): 100%
Hematologi (avd 2): 99,8 %
Njurmedicin (avd 24): 98.5 %
Geriatrik (avd 26A): 98,5 %
Stroke (avd 25B): 96,8 %
Ortopedi (avd 14): 96,3 %
Kirurgi (avd 15): 95,3 %
Rehabmedicin: 95,3 %
Infektion (avd 1): 93,5 %
AVA/Med: 92,3 %
(+ klinikernas utlokaliserade patienter)

Hallands sjukhus Varberg
(jan-april)
Kirurgi: 96,5 %
Medicin: 94,7 %
Ortopedi: 92,3 %
(+ klinikernas utlokaliserade patienter)

Västmanlands sjukhus Västerås
Kirurgen: 110,6 %
Urologkliniken: 101,0 %
Medicinkliniken: 99,6 %
Geriatrik och medicinsk
rehabilitering: 99,5 %
Kärlkirurgiska kliniken: 99,2 %
Infektionskliniken: 98,6 %
Ortopedkliniken: 96,0 %
(+ klinikernas utlokaliserade patienter)
Västmanlands sjukhus Köping: 100,6 %
Västmanlands sjukhus Sala: 93,4 %

Fotnot: Remitterade patienter och patienter på
patienthotell är inte inräknade i beläggningstatistiken.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera