Nyhetsarkiv

10 procent mindre i lön och sänkta pensioner för Portugals läkare

Resurserna för den offentliga sjukvården i Portugal har skurits ner med cirka 20 miljarder per år, de offentliganställda läkarnas löner har sänkts med tio procent och läkarkårens pensioner ska trappas ned från 80 procent till 65 procent av lönen under de närmaste åren.

Trots detta är Europeiska Överläkarföreningens ordförande, Joao de Deus från Portugal, inte speciellt orolig över läkarkårens situation och framtid i landet.

– Självklart är alla läkare upprörda över den ekonomiska kris som drabbat Portugal och är bekymrade, eftersom vi inte vet hur framtiden blir. Stödpaketet till Portugal är ju på 700 miljarder kr, pengar som ska lånas upp och betalas tillbaka, men inga läkare har eller kommer att avskedas eftersom det råder läkarbrist i Portugal. En majoritet av läkarkåren arbetar även privat, så krisen drabbar inte läkarkåren så hårt.

Läkarbristen förvärras

– Försämringarna av pensionerna kommer däremot att drabba den offentliga sjukvården, eftersom läkarbristen förvärras. Beslutet att trappa ned pensionerna har nämligen lett till att många läkare som är mellan 55 – 65 år sagt upp sina anställningar i den offentliga sjukvården för att istället arbeta mer privat, säger Joao de Deus.

– Anledningen är att om du idag är 60 år och går i pension minskas din pension med 8-9 procent. Väntar du däremot med att gå i pension trappas den ned med några procent ytterligare varje år som går, så att vid 65 års ålder är den 15 procent mindre jämfört med idag.

Joao de Deus säger att facket har full förståelse för de besparingar som nu görs inom sjukvården i landet och att han tycker att de förslag som presenterats för att spara pengar inom sjukvården är logiska.

Han tror inte att patienterna kommer att drabbas av sämre vård mer än att den budget som tidigare fanns för att banta vårdköer inom den offentliga sjukvården nu tagits bort, vilket kommer att försämra tillgängligheten.

Läkare rekryteras från Afrika och Sydamerika

Någon läkarflykt till andra europeiska länder på grund av de sänkta lönerna är han inte orolig för eftersom läkarna har möjlighet arbeta både i den offentliga sjukvården och privat samtidigt.

– Lönesänkningarna har däremot inneburit att det blivit svårare att rekrytera läkare från Europa till Portugal så nu rekryteras allt fler läkare från Sydamerika, framförallt Colombia, men även från de forna kolonierna i Afrika, berättar Joao de Deus.

Joao de Deus berättar att i Portugal arbetar en sjukhusläkare 35 timmar i veckan, vanligtvis 23 timmar på sjukhuset i pass på sex timmar mellan kl 08-00 och 14.00. Därutöver har läkaren 12 timmars jour och beredskap under helgen.

Utöver arbetet på sjukhuset kan läkaren alltså arbeta privat, det är dock inte tillåtet att använda sjukhusets resurser för privat verksamhet.

Vad gör facket i den här krissituationen?

– Vi är nöjda med de åtgärder som vidtas. Vi försöker så klart höja lönerna, men alla kan naturligtvis förstå att det inte är möjligt. Vad vi nu gör är att vi koncentrerar oss på att få klarare regler för den professionella medicinska utvecklingen.
I dag evalueras en portugisisk läkare efter fem år. Klarar läkaren testet som görs av en jury bestående av fem doktorer inom specialiteten, utsedda av Portugals motsvarighet till Svenska Läkaresällskapet, så hamnar läkaren i en högre kategori och får därmed högre lön. Efter cirka 5-8 år kan läkaren begära en ny evaluering och bli uppflyttad i en högre kategori med högre lön. Detta kan göras tre gånger.

Kan inte läkaren få högre lön genom individuella löneförhandlingar?

– Nej, alla löner förhandlas fram centralt mellan arbetsgivare och facket. I Portugal förekommer inte individuella löneförhandlingar. Läkare i samma kategori får alla samma lön.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera