Nyhetsarkiv

”Yngre läkare behöver träna mer på ingrepp som endoskopier”

Jag tror att detta är en utveckling som mer handlar om att kortsiktigt spara pengar än att värna om kvaliteten, säger Lena Ekelius.

– Vi ser hellre att man utbildar och anställer fler specialistläkare. Som läkare har du i samband med undersökningen möjligheten att både ställa diagnos och inleda behandling, samt förskriva eventuella läkemedel. På de flesta ställen i Sverige har läkare ansvar inte bara för de ingrepp som görs på dagen, utan även jourverksamheten.

Kommer det in en patient akut på natten så måste det finnas hög läkarkompetens. Den är viktig att behålla och säkerställa, annars kan det bli farligt på jourtid. Jag tror inte att det är bra ur ett patientperspektiv eller patientsäkerhetsperspektiv att man delar upp undersökningen mellan sjuksköterska och läkare; helhetsperspektivet går förlorat.
Se också:
”Lättviktsdoktor” ett accepterat yrke i USA sedan 40 år tillbaka
Sjukhuset som tagits över av sjuksköterskor

”De medicinska kärnfrågorna har trängts undan av annat”
Sjukhuschef Ingela Tuvegran: Hur kommer det sig att ni har så missnöjda medarbetare?
”Alla blev vinnare när de biomedicinska analytikerna tog över neurografierna”
”Dokumentationshysteri tvingar alla yrkesgrupper att arbeta med fel saker”
Socialstyrelsen positiv till uppgiftsglidning
Skälet för uppgiftsglidning ska vara förbättrad vårdkvalitet och inte patientfarliga besparingar

Endoskopi

– Är det rätt att utbilda sjuksköterskor till endoskopister?
”Beslutet att utbilda sjuksköterskor till endoskopister är illa övertänkt”
”Jag ser bara fördelar”
”Vi är kluvna, endoskopin ett dilemma”
”Ett litet sjukhus har inte möjlighet att utbilda både sjuksköterskor och ST-läkare”
”Yngre läkare behöver träna mer på ingrepp som endoskopier”
I Lund finns inget intresse för endoskopiutbildningen för sjuksköterskor

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera