Nyhetsarkiv

”Vi måste vissla ibland, för våra patienter är gamla och sjuka och en del av dem kan knappt viska”

Så sade Anna Myredal, läkare på medicinkliniken på Varbergs sjukhus, då hon trädde fram för första gången på årets Riksstämma i Stockholm i samband med att hon tog emot priset på Stora Scenen av Sjukhusläkarföreningens vice ordförande Karin Båtelson.

Anna Myredal var den läkare som på felaktiga grunder polisanmäldes för dataintrång av sjukhusledningen då hon på kollegornas uppmaning skulle skriva en avvikelserapport.

– Men det är två personer i Varberg om förtjänar det här priset bättre än jag, som har jobbat med de här frågorna i många år och de är här idag, sade Anna Myredal i sitt tacktal och bad kollegorna på medicinkliniken Niklas Brywe och Johan Vaktnäs, under publikens applåder, komma upp på scenen och dela priset med henne.

I en intervju berättar Anna Myredal hur viktigt stödet från kollegorna var under den hemska tiden då hon varje dag bävade för att få se sitt namn på loklaltidningarnas löpsedlar och hotades av en rättslig process.

Karin Båtelson, vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen påpekade också det ovanliga i Varbergsfallet då hon presenterade pristagaren Anna Myredal:
– Hela historien har varit hemsk, men det finns något mycket fint i den här historien och det är att för ovanlighetens skull har en visslare stöttats av kollegor och medarbetare. Både sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare har uttalat sitt stöd till Anna Myredal i pressen och även krävt ledningens avgång med namnlistor.

Karin Båtelson kunde också avslöja nyheten att Socialstyrelsen dagen före prisutdelning blivit klar med sitt svar efter den inspektion som gjordes på sjukhuset i Varberg när det stormade som värst och att Socialstyrelsen i svaret ger gruppen läkare som protesterat rätt i allt.

Sjukhuset kritiseras för platsbrist, brist på vårdkoordinator och att läkarna tvingats utföra arbetsuppgifter som man känt att man inte har utbildning för. Varbergs sjukhus har nu till mars 2010 på sig att åtgärda bristerna.
– Det är ett väldigt skönt kvitto för läkarna att de handlat rätt och att det lönar sig att vissla även om man anklagas för att vara gnällig och besvärlig, sade Karin Båtelson, som hittade ytterligare en ljuspunkt.
– Facket i Varberg har fått fler medlemmar.

Se också:
”Jag kommer aldrig att glömma att det fanns människor som var beredda att stå upp för mig”

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera