Nyhetsarkiv

”Vi måste frigöra läkartid för att hänga med i utvecklingen”

Sedan röntgenkliniken vid Varbergs sjukhus överlåtit till sjuksköterskor att utföra standardiserade röntgenundersökningar, en uppgift som förr sköttes av underläkare, har produktionen ökat markant.

Jörn Jensen är radiolog och chef för röntgenkliniken vid Varbergs sjukhus. Han menar att det enbart finns vinster med de arbetsuppgifter som kliniken överfört från läkare till sjuksköterskor.

– Vi frigör läkarkapacitet för att kunna utveckla radiologin. Det har varit en enorm utveckling det senaste decenniet, och vi skulle hamna i bakvattnet om vi inte kunde hänga med i det som sker. Specialistläkare växer inte på träd idag, så ska man utnyttja de som finns på bästa sätt så får man försöka att rationalisera inom sin egen specialitet.

Genom att låta sjuksköterskor göra mer avancerade saker än tidigare, har vi kunnat frigöra en läkartjänst som kan ägna sig bland annat åt metodutveckling, säger Jörn Jensen.

Radiologi är en av de kliniska specialiteter som växer snabbast och som idag omfattar den klassiska röntgen, datortomografi, magnetkamera, nuklearmedicin, positronemissionstomografi och ultraljud.

Mellan 1999 och 2008 har antalet röntgenundersökningar utförda vid Varbergs sjukhus ökat från cirka 49 000 till cirka 60 000 undersökningar per år.

– Sättet vi har organiserat vårt arbete har minskat köerna. Vi har en väldigt hög produktionssiffra idag jämfört med tidigare.

För cirka sju år sedan fick tre av röntgenklinikens sjuksköterskor vidareutbildning för att kunna utföra standardiserade röntgenundersökningar av tjocktarmen. En arbetsuppgift som tidigare sköttes av underläkare.

– Problemet tidigare var att de underläkare som efter en tid lärde sig att utföra undersökningen, gick vidare till mer avancerade uppgifter. Då fick en ny oerfaren underläkare ta vid, vilket innebar att kvaliteten på undersökningarna blev väldigt ojämn.
Dessutom var arbetsuppgiften inte särskilt populär.

Sedan sjuksköterskorna tog över har vi fått en mycket bättre och jämnare kvalitet, säger Jörn Jensen.
I dag sköter sjuksköterskor även genomlysningsundersökningar av magsäck och matstrupe som de dokumenterar med stilla eller rörliga bilder. Tolkningen av bilderna görs sedan av läkare.

Men vad händer med kompetensen hos de läkare som inte längre tränas i att utföra dessa undersökningar?
– Förvisso tappar de kompetens i att utföra undersökningen, men det påverkar inte deras förmåga att tolka och kunna göra bra bedömningar. Det finns ju riktlinjer för detta. I dag vill ingen av mina läkare gå tillbaka till det gamla arbetssättet, säger Jörn Jensen.

Sedan några år tillbaka utför även klinikens sjuksköterskor självständiga undersökningar av patienter med åderbråck som ska genomgå kirurgi. De skriver även provsvar till patienterna.

– Även detta har frigjort läkarresurser. Och sjuksköterskorna själva tycker att de är stimulerande att utveckla sina arbetsuppgifter och kunna förbättra sin lön, säger Jörn Jensen.

Men hur vet ni att de provsvar som sjuksköterskorna skickar till patienterna håller hög kvalitet?
– Vi har ett nära samarbete med den kirurg som opererar patienterna, som för övrigt våra sjuksköterskor har varit på studiebesök hos, och han menar att svaren håller hög kvalitet.

När det gäller tjocktarmsröntgen och genomlysningsundersökningarna, rapporter sjuksköterskorna sina fynd till registersystemet PAX.

Men är det möjligt för en sjuksköterska att bedöma när en diagnos är ”lätt eller ”svår” och när de ska kontakta en radiolog eller inte?
– Våra sjuksköterskor är mycket erfarna och kompetenta och hittills har jag inte sett att det här är ett problem. Vi gör ju också regelbundna uppföljningar av undersökningarna, och hittills har jag kunnat konstatera att de håller en mycket hög kvalitet, säger Jörn Jensen.

Vid röntgenkliniken har man även överfört specifika sjuksköterskeuppgifter till undersköterskor. I dag utförs i stort sett alla vävnadsprover i samband med ultraljudsundersökningar, av undersköterskor.

– Det har frigjort sjuksköterskeresurser som vi behöver i samband med radiologisk metodutveckling.

För ett år sedan överfördes även ansvaret för tidsbokningen från sjuksköterskor till klinikens sekreterare.
– Förr låg tidsbokningen på de enskilda sektionerna. Idag sköter sekreterarna denna uppgift och de har blivit klinikens ansikte utåt. De har fått internutbildning och kan idag svara på de vanligaste frågorna från våra patienter. Det här har frigjort sjukskötersketid som förr ägnade många timmar åt att boka in patienter och besvara frågor.

Jörn Jensen anser inte att det behövs en bättre reglering än den som finns idag vad gäller gränsdragningen mellan olika yrkesgrupper.
– Överföringen av vissa arbetsuppgifter kräver ju en skriftlig delegering. Våra sjuksköterskor går inte in på områden där de inte har behörighet utan delegering. Utvecklingen har gjort att vi idag är väldigt beroende av varandras kompetenser. Jag tror att denna utveckling är helt nödvändig för att vi ska kunna utveckla radiologin i modern riktning, säger Jörn Jensen.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera