Nyhetsarkiv

”Vi läkare måste återta inflytandet över vården”

På 70-talet värderades och bedömdes varje förslag till förändring vid landets sjukhus av överläkarkollegier. Läkarna hade ett reellt inflytande. Jag var stolt över att vara läkare och att arbeta fackligt.
Trettio år senare så styrs varje sjukhus av centrala landstingspolitiker och tjänstemän där få läkare har någon reell påverkansmöjlighet.

Läkarna har alltmer fått ägna sig åt meningslösa administrativa uppgifter som exempelvis signeringstvånget.
Vidare har den kraftiga reduktionen av vårdplatser lett till att vi läkare blivit springpojkar och springflickor för att leta vårdplatser. Den enda ljusglimt som finns är patient/läkarmötet, det är säkert en av de få drivkrafter som finns kvar för att fortsätta som läkare.
Sjuksköterskor har sett till att få tid för utvecklingsarbete, dokumentation, omvårdnadsarbete och kvalitetsuppföljning medan vi läkare ägnat oss åt vardagsarbete.
Många läkarkollegor har resignerat och få är beredda att ta på sig chefsuppdrag. De äldre ser fram emot att få gå i pension.

Hur kunde det bli så? Helt klart är att det ledande partiet i vårt land, socialdemokraterna, har satt som mål att tillsammans med landstingens tjänstemän bryta läkarkårens inflytande över landets hälso- och sjukvård.
Hur ska vi läkare kunna ändra denna negativa utveckling?

Jag tror att vi läkare i kraft av att vi fattar de avgörande besluten för varje patients diagnos och behandling kan göra det. Varje läkare måste se till att få tillräcklig tid för utveckling, fortbildning och kvalitetsuppföljning.
Flera läkare måste vara beredda att ta ledande chefsbefattningar.

Vi måste gemensamt skapa opinion mot politikernas ensidiga besparingar och neddragningar av vårdplatsantalet. I stället måste politikerna tvingas prioritera vilken vård som ska vara offentligt finansierad. Resurserna räcker inte till att fortsätta som nu.
Landstingen kan inte fortsätta med att ha flera roller, dels vara finansiär och dels producent och dessutom vara sin egen controller.

I sjukhusläkarnas sjukvårdspolitiska program ”Kunskapsstyrd vård” och Läkarförbundets ”Framtidens sjukvård” finns färdriktningen.

Vi behöver en ny sjukvårdspolitik. Staten måste bli finansiär och beställare men ej producent. Den rollen ska landsting, stiftelser, kooperativ eller privata vårdgivare ha. Därmed skapas mångfald och konkurrens.

Sjukhusläkarna får därmed möjlighet att välja bland flera arbetsgivare till skillnad från nuläget med endast tre privata akutsjukhus.

Det är val 2006 och inför detta måste vi läkare vara med i opinionsbildningen för en ny sjukvårdspolitik som kan leda till att vi kan känna en bättre arbetsglädje och på nytt känna stolthet över att vara läkare.

Anders Dahlqvist, ledamot i Sjukhusläkarföreningens styrelse

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera