Nyhetsarkiv

”Vi kan inte se i bokslutet att vi sparar in några miljoner”

Idag gör 12 klinikapotekare läkemedelsanamneser, är med på ronder och ger läkare och patienter läkemedelsråd och ett arbete har inletts på att överföra upptäckta läkemedelsrelaterade problem till primärvården.
På Helsingborgs lasarett välkomnas farmaceuterna intåg av vissa läkare, men inte av alla.

För om sanningen ska fram så har det inte gått friktionsfritt bakom kulissen. En konsult fick under en period anlitas från Växjö Universitet för att överbrygga motsättningarna och på medicinens akutvårdsavdelning där det ursprungligen var tänkt att farmaceuterna skulle utföra en stor del av arbetet är de inte längre välkomna.

Under våren kunde pionjärarbetet fått nådastöten då Helsingborgs sjukhusledning beslutade att inte längre bekosta verksamheten ur egen kassa.

– Apotekets farmaceuter kostar 3,5 miljoner kronor och vi bedömde att vi inte har råd att lägga pengar på detta när vi inte har pengar till jourer och vårdplatser och annat, säger sjukhuschef Carina Mohlin.

Men i projektets senaste verksamhetsberättelse hävdas att apotekarnas arbete sparat 15 miljoner kronor på att onödig sjukvård förhindrats?

– Vi ser inte dom siffrorna i vårt bokslut. Projektet har gjort beräkningar och antaganden och tittat på studier i andra länder, men vi kan inte se att vi sparar dessa miljoner på Helsingborgs lasarett, säger Carina Mohlin.

Även Sven Oredsson, som är verksamhetschef på Akutcentrum där apotekets farmaceuter verkar, menar att siffrorna måste tas med en nypa salt.

– Jag tror att entusiasmen gör att apoteket i sina uppräkningar nog hamnar i besparingsnivåer som är överskattade.

Men både Carina Mohlin och Sven Oredsson tror ändå på idén.

Sven Oredsson:

– Jag är övertygad om att det är början på något nytt, men det är väldigt svårt att se vinsterna med den här verksamheten i den egna kassan, därför tycker vi att det bör drivas som ett regionalt arbete, för den största nyttan av den här verksamheten har samhället och inte Helsingborgs lasarett.

Kenneth Törnebrandt, läkemedelsansvarig på Helsingborgs lasarett sällar sig till Carina Mohlins och Sven Oredssons slutsatser:

– De ekonomiska beräkningarna tar jag med en stor nypa salt, apoteket har gjort dem och att uppskala resultaten från vad vi gjort tror jag är vanskligt. Det blir lätt jättestora belopp, men jag är säker på att en sådan här verksamhet innebär besparingar och är någonting som berikar sjukvården.

– Det här är ett pionjärarbete och det vore synd om det inte fick fortsätta i någon form, för jag är övertygad om att det är bra för patienterna och samhället. 3,5 miljoner kronor tror jag är en spottstyver jämfört med vad som sparas både ekonomiskt och i lidande. Stoppar vi in 100 kronor är jag övertygad om att vi sparar 200 kronor.

Vad säger du till dem som menar att det är bättre att satsa pengarna på fler läkare?

– Det är möjligt, men det är tveksamt om det är mer effektivt. Farmaceuter är billigare i timmen, plus att farmaceuter ser sakerna på ett annat sätt och tillför kunskap som inte läkarna har.

I slutet av mars beslutade Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd att skjuta till 3,5 miljoner kronor till verksamheten under ett år till.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera