Nyhetsarkiv

”Vi är kluvna, endoskopin ett dilemma”

Det säger Annika Bergquist (bilden), vetenskaplig sekreterare i föreningen, om att sjuksköterskor utbildas i endoskopi.

– Vi är ju både medicinska gastroenterologer och kirurger och de har lite olika syn i frågan. Generellt kan man säga att gastroenterologer är mer kritiska, medan kirurger är mer positiva. Detta kan bero på att de flesta gastroenterologer ser endoskopin som en del i en större medicinsk undersökning och bedömning och de tar i allmänhet ett större helhetsansvar för patienten, medan kirurger mer inriktar sig på att utföra undersökningen inklusive avancerade ingrepp på remitterade patienter.

Därefter skriver de provsvar och det är upp till den läkare som beställt undersökningen att hantera svaret och informera patienten. Kanske är det därför frågan inte är lika känslig för kirurger.

Många endoskopiska undersökningar i dag kräver dock medicinska riskbedömningar och det kan man inte delegera till en sjuksköterska.

Däremot kan jag se att det kommer att behövas stora resurser om vi ska börja med screening för koloncancer i Sverige. Eftersom det råder brist på gastroenterologer, så kan jag se att det skulle vara kostnadseffektivt att låta sjuksköterskor utföra screening på friska, men jag tror inte att vi i Sverige kommer att få se särskilt många sjuksköterskor som endoskopister i framtiden.

Se också:
”Lättviktsdoktor” ett accepterat yrke i USA sedan 40 år tillbaka
Sjukhuset som tagits över av sjuksköterskor

”De medicinska kärnfrågorna har trängts undan av annat”
Sjukhuschef Ingela Tuvegran: Hur kommer det sig att ni har så missnöjda medarbetare?
”Alla blev vinnare när de biomedicinska analytikerna tog över neurografierna”
”Dokumentationshysteri tvingar alla yrkesgrupper att arbeta med fel saker”
Socialstyrelsen positiv till uppgiftsglidning
Skälet för uppgiftsglidning ska vara förbättrad vårdkvalitet och inte patientfarliga besparingar

Endoskopi

– Är det rätt att utbilda sjuksköterskor till endoskopister?
”Beslutet att utbilda sjuksköterskor till endoskopister är illa övertänkt”
”Jag ser bara fördelar”
”Vi är kluvna, endoskopin ett dilemma”
”Ett litet sjukhus har inte möjlighet att utbilda både sjuksköterskor och ST-läkare”
”Yngre läkare behöver träna mer på ingrepp som endoskopier”
I Lund finns inget intresse för endoskopiutbildningen för sjuksköterskor

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera