Nyhetsarkiv

”Vem vill mata in data i en stor svart låda i SKL:s högborg?”

Så säger Thomas Zilling, ordförande för Sveriges sjukhusläkare, i en kommentar till det åtgärdsförslag som Vetenskapsrådet och VINNOVA lämnat till regeringen.

Han betonar att främsta förklaringen till den kliniska forskningens kräftgång är att ALF-medlens andel i det närmaste har halverats under en 25 års period.

I dag saknas ungefär 1,5 miljarder kronor i ALF-medel för att man skall nå upp till en procent av den totala hälso- och sjukvårdens utgifter, konstaterar Thomas Zilling.

Han välkomnar alla satsningar på klinisk forskning, men menar att staten bör se den kliniska forskningens finansiering i ett mer övergripande perspektiv än vad Vetenskapsrådet och VINNOVA gör i sitt åtgärdsförslag.

Thomas Zilling menar att SBF (Svensk behandlingsforskning) till stor del liknar NIH i USA där man skall kunna söka medel för kliniska projekt.

– Men ska Sverige vara framgångsrikt inom klinisk forskning så måste den bedrivas med våra medicinska fakulteter som nav. Det kräver fortsatt regional fördelning och decentraliserad konkurrens. För att forskningen sedan skall kunna implementeras i vården krävs koppling till undervisningen och att man värnar våra fakulteter, inte minst den nya i Örebro, säger han.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera