Nyhetsarkiv

”Vårdgarantin har fört med sig mycket gott”

Hon menar att även om vårdgarantins tidsgränser för väntan på vård inte har uppnåtts så har vårdgarantin fört med sig mycket gott.
– Den har hjälpt till att påskynda förbättringsarbetet på många håll. Den har till exempel fått oss att skapa aktuella väntelistor som gör att det går att hålla tätare kontakt med patienterna och upptäcka felaktigheter i remisshanteringen.

– Vi har också uppmärksammat brister i kontakten med patienterna, och produktionsplaneringen, i form av schemaläggning och rutiner, som alltför ofta motverkar flyt i arbetsprocesserna och samverkan mellan yrkesgrupper och verksamhetsområden, säger Berlith Persson.

I och med Vårdgarantin har stora variationer uppmärksammats i medicinsk praxis och att olika landsting har olika bedömningar för vad som krävs för besök och behandlingar, menar Berlith Persson.
– Här pågår nu ett stort nationellt utvecklingsarbete för att skapa en mer likvärdig vård, vilket är en förutsättning för att kunna jämföra tillgängligheten.

Berlith Persson säger att hon håller med om att bristande tillgänglighet är svensk sjukvårds akilleshäl och att det finns fog för kritik, men att många och då speciellt journalistkåren, fokuserar alltför mycket på antalet som väntar och missar att sätta in tillgänglighteten i sitt komplexa sammanhang.
– Man skriver till exempel att 30.000 har väntat för länge på vård, men vi vet idag inte alltid om de 30.000 patienterna har ett beslut fattat på rätt medicinska indikationer, om de står på ”rensade” väntelistor och om de själva vill opereras.

Ledarskapet kan förbättras

Berlith Persson menar att man inom sjukvården är ganska duktig på att skära och lägga om och ge rätt läkemedel till rätt diagnos, men inte lika duktig på att planera produktionen.
– Ledare för hälso- och sjukvården har under många år varit läkare och sjuksköterskor som kanske inte alltid är de som är de allra bästa på att leda en sådan här mycket komplex verksamhet. Många av dem har utbildning och intresse för det här arbetet, men inte alla.

Nyckeln till framgång är att det finns en landstings- och verksamhetsledning som inte bara intresserar sig för den profesionella utvecklingen utan lägger lika stor vikt vid systemutveckling, uppföljning av interna arbetsprocesser, rutiner och inte minst samverkan över gränser och mellan olika yrkesgrupper och har modet att förändra där det behövs, menar Berlith Persson.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera