Nyhetsarkiv

”Vårdgarantin är ett spel för galleriet – Politikerna lurar människorna”

I oktober 2007 var Raymond Wigg på patientbesök hos sin njurläkare på Huddinge sjukhus.
– Jag är en före detta idrottsman som misskötte en halsfluss. Som en konsekvens av det fick jag en njurskada och problem med bisköldkörtlarna och urkalkning av skelettet, säger Raymond Wigg.

Han drabbades av en förslitning i knäet och för drygt sex år sedan protesopererades han på Huddinge sjukhus. Även om operationen gick bra fick Raymond med tiden problem med foten. På grund av en felbelastning blev foten mer och mer öm och han drabbades av upprepade senskideinflammationer. Smärtan och inflammationen kunde behandlades med upprepade kortisonbehandlingar.

– Jag fick dessutom hammartår som gör att jag knappt kan hitta några skor. Det gör väldigt ont och jag har svårt att gå, jag är också öm och trött i foten, säger Raymond Wigg.
Han är oppositionslandstingsråd för miljöpartiet i Stockholm och självkritisk till hur politiker sätter upp mål som inte är förankrade i verkligheten.
– Det måste finnas grundresurser för att målen ska kunna uppfyllas, annars blir det bara tomma ord. Jag anser att vi politiker lurar människor och ger löften om en vårdgaranti som i praktiken inte fungerar, säger Raymond Wigg.

För hans egen del har det blivit en lång väntan på specialistvård. Det har gått nästan ett år från att hans njurläkare skickade en remiss till ortopedkliniken på Huddinge sjukhus.
– Den 14 september har jag min första besökstid på ortopedkliniken. Hur länge det sedan dröjer innan jag får tid för operation, det vet jag inte. Jag kunde aldrig drömma om att det skulle ta så lång tid.
Min njurläkare trodde att det första besöket skulle kunna ske under våren 2008, det beskedet hade hon muntligen fått på ortopeden, säger Raymond Wigg.
Han är långt ifrån ensam. Enligt Stockholms läns landstings halvårsbokslut väntar 30 000 stockholmare på att få komma till specialistvård, hälften av dem har väntat mer än 90 dagar. Ytterligare 15 000 patienter som fått diagnos väntar på behandling.

Raymond Wigg är kritisk till att Alliansen i Stockolm dessutom lovat ännu mer än vad vårdgarantin utlovar.
– Det rimmar så illa med hur det verkligen ser ut i praktiken.

Om du var politiker i maktställning, hur skulle du lösa problemen med vårdköer och en ”tandlös” vårdgaranti?
– Först och främst skulle jag se till att det fanns grundförutsättningar för att klara av de löften vi ställer ut, det vill säga ge kompensation för pris- och löneökningar. Sedan skulle jag lyssna på professionen för att få deras syn på problematiken bakom vårdköerna. Pengar är en grundförutsättning, men med min egen sjukdomserfarenhet, och efter tre år som landstingsråd så vet jag att det i lika hög grad kan bero på bristande organisation eller dåligt ledarskap, säger Raymond Wigg.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera