Nyhetsarkiv

”Två dyra utredningar har visat att det behövs fler platser, men ingen gör något”

På mötet framkom att klyftan mellan sjukhusledningen och “läkarna på golvet” är stor.
– Det är som ni i ledningen har en annan verklighetsuppfattning sade Karin Manhem, överläkare på Sahlgrenska/Östra sjukhuset och fick medhåll av flera av mötesdeltagarna, som vittnade om frustrationen och vanmakten att inte få hjälp av den som har det övergripande platsansvaret när det krisar till sig.

Henry Eriksson, överläkare på Östra sjukhuset:
– Visst, vi får lite tröst och lite snack och en klapp på axeln, att det är för jävligt, det ordnar sig nog till i morgon, hoppas det går bra. Men man tänker att det är ingen idé att ringa fler gånger. Varför ska man väcka någon, när det inte hjälper? Eller så får vi beskedet att det kanske finns en plats på geriatriken, men det är inte sådana besked vi behöver när vi redan har 20 överbeläggningar.

– Vi vill ha beskedet redan när vi kommer att om det blir nödvändigt så kan vi lägga fyra på den avdelningen, tre på den och tre på den avdelningen. Vi vill inte inte hålla på och ringa en gång i timmen.

Och här fick Henry Eriksson medhåll av Nils Crona, områdeschef på Sahlgrenska.
– Jag förstår dig och här vill jag göra en annan reflektion. Kanske är det billigare att ha fler platser öppna om vi ändå vårdar samma mängd patienter och vi vårdar dem som överbeläggningar.

Nils Crona lovade sedan mötesdeltagarna att han skulle ge sig själv rådet att våga öppna fler platser.
– Och jag är optimist. En stor del av problemet har varit svårigheter att rekrytera, främst sjuksköterskor, men nu har det vänt, nu är det massor av sökande på varje tjänst.

Idag kör vi runt med en mycket större personalstyrka till en mycket lägre personalkostnad än vi gjorde för ett år sedan. Det är dyrt med dyra lösningar.

Bakgrunden till mötet var en nyligen gjord enkät om arbetsmiljön för bakjourerna på Östra sjukhuset, där situationen är värst. Enkäten som visar på stort missnöje med arbetssituationen presenterades av Karin Manhem, överläkare på Östra sjukhuset:
– Svaren visar att de stora problemen är den katastrofala platssituationen, urdåliga rutiner vid hotande överbeläggningar och att den som på pappret är ytterst ansvarig för platssituationen upplevs som totalt tandlös.

– 9 av 11 bakjourer säger att de inte har möjlighet att påverka och styra sitt arbete. Det är sådant som ger 120 i hjärtfrekvens. Alla har svarat att fler vårdplatser skulle förbättra arbetsmiljön betydligt under bakjour. 9 av 11 uppger att den ”övergripande platsansvarige” inte ger den hjälp som behövs när bakjouren själv inte kan lösa vårdplatsproblemen.

Bara 7 av 11 tycker att stödet från verksamhetschefen är bra när problem uppstår, kunde Karin Manhem berätta för församlingen och kritiserade de skriftliga instruktionerna på Östra sjukhuset.

– De är ett stort skämt. Vi fick ut dem före jul och det är kopior dragna på papper som skrevs när vi för några år sedan var ”katastrofområde”. Det finns absolut inga instruktioner hur vi ska bära oss åt praktiskt, sade Karin Manhem och avslutade med att svara på frågan; Vad kan vi göra för att få det bättre?

– Det är ju gnälligt att säga att det behövs mer resurser. Det är inte konstruktivt, men när två stora dyra utredningar dels av Socialstyrelsen och dels av männen med svarta polotröjor från Ernst & Young, båda kommer fram till det som jag och Annika kunde upplyst om gratis, nämligen att det behövs fler platser, så följer man inte deras förslag. Det tycker jag är ganska hånfullt. Ska vi lösa problemen måste det finnas en vilja uppifrån.
Christer Jensen, ombudsman i Göteborgs läkarförening tyckte avslutningsvis att alla borde fundera på framtiden och den framtida läkarförsörjningen.

– Jag har märkt en attitydförändring de senaste åren, att det nu är accepterat av alla bakjourer att det ingår att vara administratör för sina patienter. Det är en ny roll och arbetsgivaren har så klart rätt att leda och fördela arbetet, men jag skulle vilja att man reagerar lite mer. Om bakjouren har ett helvete är risken stor att vi skrämmer iväg folk från de tunga disciplinerna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera