Nyhetsarkiv

”TimeCare” håller kollen, men läkaren lägger själv sitt arbetsschema

I två år har programmet testats och slutsatsen är entydig:

– Vi har fått bättre överblick och kan utnyttja den spilltid, som vi inte kom åt tidigare, säger Britta Wallgren, som ansvarar för läkarnas schemaläggningar på St Göran.

Även doktorerna är nöjda med det nya systemet. En utvärdering på kliniken visar att en klar majoritet tycker systemet är bra. Bara en uppgav att det var dåligt.

– Den stora fördelen är att man får en överblick över hela bemanningssituationen. Det går att se vad varje doktor gör, hur många som är här och som inte är här, säger Britta Wallgren.

Programmet bygger på att läkarna själva lägger in sina önskemål om arbetstider, jourer, utbildning, ledigheter och semestrar i systemet.

Normalt finns en framförhållning på sex veckor. Längre på sommaren och inför jul-nyår.

– Det här skapar stor valfrihet eftersom läkarna själva lägger sina egna scheman, säger överläkare Måns Belfrage, klinikchef på anestesikliniken på St Göran. Man får ett väldigt individanpassat schema, som ändå är anpassat efter klinikens behov.

Rent praktiskt är det Britta Wallgren som ansvarar och håller ett vakande öga över schemaläggningen och ser till så att alla ”luckor” blir fyllda i slutänden så att hon kan trycka på OK-knappen.

– Det handlar hela tiden om att man är solidarisk i läkargruppen, säger hon.
Systemet har också fördelen att när det är klart kan det exporteras direkt till löneavdelningen, som utifrån de uppgifter som finns inmatade kan göra sina löneberäkningar.

Inga nackdelar?

– Den långsiktiga överblicken kan vara ett problem eftersom schemat bara sträcker sig sex till åtta veckor fram i tiden. Delaktigheten och att alla tar sitt ansvar kan också vara ett problem.

Det håller klinikchef Måns Belfrage med om:

– Vid den slutgiltiga korrigeringen kan det bli så att schemaläggaren handgripligt måste ringa och höra om någon kan ta de pass som ingen fyllt i. Men det går allt bättre.

Fördelarna uppväger dock klart nackdelarna. Inte minst tidsbesparingen. Cirka två dagar i månaden lägger Britta Wallgren ner på att sköta schemaläggningen för ett 30-tal doktorer på anestesikliniken.

Viktigast är ändå att systemet gör att det går att anpassa bemanningen efter verksamhetens behov och att man får en tydlig bild vad alla gör. Det syns vem som är ute på avdelningar och jobbar kliniskt, är på möten, har undervisning eller ger undervisning. Det enda som inte finns inlagt är bakjourerna.

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera